Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Získejte finance na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci sportovních zařízení včetně jejich zázemí. 

Program je otevřen

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, projektová příprava, nákup nemovitého majetku

 • Kdo může čerpat:
  kraje, města, obce, spolky a další

 • Kolik může projekt získat:
  7 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Jaké jsou podporované aktivity

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty: 

 • modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Výzva není určena pro:

 • dopravní nebo dětské hřiště
 • aquapark, veřejné koupaliště
 • veřejné volnočasové sportoviště

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště
 • dodávky - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek max. 20 % způsobilých výdajů
 • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce)
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene
 • prvotní publicita prokazatelně související realizací projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce, města, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části
 • dobrovolný svazek obcí
 • příspěvková organizace obce / kraje
 • školská právnická osoba
 • spolek, pobočný spolek
 • ústav
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem

Forma a výše podpory

 • výše dotace od 7 mil. Kč do 50 mil. Kč
 • míra podpory činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu
 • výše investice od 10 mil. Kč
 • minimální podíl vlastních prostředků je 30 % projektu
 • podpora je poskytována ex-post (po realizaci dostáváte dotaci na váš účet)

Hlavní podmínky 

 • realizace projektu je možná na celém území ČR
 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek maximálně 20 % způsobilých výdajů
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce
 • žadatel může podat maximálně 3 žádosti
 • jedna žádost na jedno sportoviště

Je dobré vědět

Tento program není určen pro výstavbu infrastruktury nadregionálního významu a následujících typů sportovišť:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
 • tréninkový zimní stadión
 • plavecký bazén 25m

Pro realizaci zmíněných projektů lze využít podporu z programu Standardizovaná infrastruktura.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.