Dotace na mzdy, stroje a nové zkušebny otevřeny: připravte se, lhůta pro příjem žádostí se krátí

Chci vědět víc

Standardizovaná infrastruktura

Program nabídne celkem 1,2 mld. Kč na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 6. 2022

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, projektová příprava, nákup nemovitého majetku

 • Kdo může čerpat:
  kraje, města, obce, spolky a další

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 90 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Standardizovaná infrastruktura

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Jaké jsou podporované aktivity

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty: 

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
 • tréninkový zimní stadión
 • plavecký bazén 25 m

Na co lze žádat dotaci

 • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce)
 • nákup nemovitého majetku (max. 10 % ZV, max. však 20 mil. Kč) a zřízení věcného břemene
 • stavební práce a stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště
 • dodávky - pořízení dlouhodobého majetku, pokud se jedná o majetek, který je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce a dodávky vybavení v rámci akce, které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce
 • prvotní publicita prokazatelně související realizací projektu

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje,
 • obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části
 • dobrovolný svazek obcí
 • příspěvková organizace obce, kraje
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem

Forma a výše podpory

Míra podpory činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu a zároveň je nastaven minimální podíl vlastních prostředků na 30 % projektu.

Dále jsou stanoveny limity dotace podle sportovních zařízení:

 • pro výstavbu tréninkové sportovní haly lze získat max. 60 mil. Kč
 • pro výstavbu tréninkového zimního stadionu lze získat max. 90 mil. Kč
 • pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m lze získat max. 90 mil. Kč

Hlavní podmínky 

 • realizace projektu je možná na celém území ČR
 • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek maximálně 20 % způsobilých výdajů
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce
 • žadatel může podat maximálně 1 žádost na každý typ sportovního zařízení
 • jedna žádost na jedno sportoviště

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.