Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Vyvíjíte software nebo se chystáte na upgrade stávajících softwarových produktů?

Získejte dotaci až 50 mil. Kč na mzdy zaměstnanců.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 1. 2. 2019

 • Na co lze čerpat:
  mzdy nových programátorů

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Dotační program ICT a sdílené služby - vývoj software

Dotační program ICT a sdílené služby je v rámci OPPIK zaměřen na podnikatelské subjekty, které se zaměřují na tvorbu software. 
Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Podporu lze čerpat především na superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců; sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 50 milionů.

Jak získat dotaci z programu ICT a sdílené služby na vývoj softwaru

Program je optimální pro IT společnosti, které vytváří inovativní software. Z programu je možné pokrýt mzdy zaměstnanců až do výše 45 %. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte také splňovat hodnotící kritéria. Vše je třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu a jeho realizaci směrovat mimo hl. m. Praha.

Pro získání dotace na vývoj softwaru musíte:

 • vyvíjet nová softwarová řešení či aplikace včetně jejich implementace nebo;
 • zásadně rozvíjet či upgradovat stávající softwarové produkty; zásadní technologická změna nebo;
 • vyvíjet softwarové nástroje a řešení určené pro interní potřeby příjemce, respektive za účelem poskytování služeb založených na těchto softwarových nástrojích a
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v OPPIK programu ICT a sdílené služby mohou zažádat podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software s těmito podporovanými právními formami: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající. Žadatel musí působit v následujících oblastech:

 • vydávání softwaru
 • informační činnost
 • činnosti v oblasti informačních technologií

Podporovaná uplatnění programu ICT a sdílené služby - vývoj software

V rámci OPPIK programu ICT a sdílené služby lze podpořit následující výdaje:

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů) – mzdy zaměstnanců, kteří budou vykonávat odbornou činnost v rámci projektu
 • nájemné pozemků a budov
 • služby poradců a expertů, případně odborné studie
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v režimu de minimis
 • ostatní výdaje neinvestiční v režimu de minimis (přístup ke cloudovým službám a přístup do databází nutných pro realizaci projektu) 

Výše dotace na vývoj software

1 - 50 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory pak závisí na velikosti podniku a typu projektu. Těmi je myšleno:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu ICT a sdílené služby – vývoj software

Pro získání dotace z programu ICT a sdílené služby je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.

Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 % (průměrná úspěšnost v tomto programu je 37,9 %*).

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Pro získání dotace na nemovitosti obecně platí:

 • čím starší a větší objekt, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci na nemovitosti

V dotačním programu ICT a sdílené služby jsme již vypracovali desítky úspěšných projektů, v ostatních programech OPPIK se jedná o stovky realizací. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za 13 let naší existence jsme pomohli realizovat projekty v celkové hodnotě přesahující 26 mld. Kč. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč

 

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.