Nepromarněte historicky nejlepší šanci na dotace pro výrobní firmy.

Zajímá mě to

Technologie 4.0

Plánujete pořídit high-tech vybavení? Získejte dotace na technologie z OPPIK až 20 mil. Kč.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 2. 12. 2019

 • Na co lze čerpat:
  nákup strojů a zařízení

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 20 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 45 %

Dotační program Technologie

Dotační program Technologie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na podporu modernizace a automatizace výroby i zlepšení propojování výrobních a nevýrobních procesů ve firmách. Projekty musí být v souladu s vládní iniciací strategie průmyslu 4.0. Šanci uspět mají pouze projekty zaměřené na komplexní zvýšení automatizace ve firmách (tedy ne pouze nákup výrobních strojů, ale jejich propojení s informačními systémy, robotizace apod.). Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 20 milionů Kč.

Jak získat dotace na Technologie

Pokud máte v plánu investici do high-tech vybavení (nákup strojů, hardware nebo software), je pro vás tento program optimální. Předpokladem pro získání dotace je realisticky a kvalitně promyšlený podnikatelský záměr, jehož hlavní principy jsou přeneseny do žádosti o dotaci. S obojím vám rádi odborně pomůžeme. Pro získání dotace v programu Technologie musíte např.:

 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
 • mít uzavřená min. 2 účetní období
 • prostřednictvím projektu výrazně modernizovat a automatizovat své výrobní i nevýrobní procesy
 • pořízené vybavení (stroje, hardware, software) musí umožňovat vzájemnou datovou propojenost (např. propojení s informačními systémy firmy, sběr dat z výroby a ze skladů, upozornění na problémy ve výrobním procesu apod.)
 • podat žádost o dotaci včas - příjem žádosti o dotaci bude zahájen 2. 9. 2019 a v případě vyčerpání prostředků může být předčasně uzavřen

Pro koho je dotační program určen

O dotaci na technologie mohou zažádat malé a střední podniky působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl, tedy výrobní sektor
 • zemědělství - s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společené zeměděleské politiky
 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi - např. úprava odpadů k dalšímu využití
 • stavebnictví - výstavba budov, inženýrské stavitelství, specializovaná stavební činnosti

Podporovaná uplatnění programu Technologie

Dotaci z OPPIK v programu Technologie můžete uplatnit na pořízení nových výrobních a nevýrobních strojů a technologií, dále software, hardware apod. přičemž by měla být v souladu s vládní iniciací strategie Průmyslu 4.0. Mezi příklady dotovaných nákladů v tomto programu můžeme uvést:

 • výrobní stroje – svařovací roboty a linky, CNC obráběcí centra, lisy, jednoúčelové stroje, laserové technologie, frézovací centra, vytlačovací linky, extrudery, automatické výrobní linky všeho druho a mnoho dalších
 • nevýrobní stroje měřící přístroje, přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy a jejich čtečky, zakabelování prostorů firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo čipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, tříděním, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.
 • nehmotný majetek - výdaje na software (ERP, CRM aj.), programy, data, databáze v rámci předmětného projektu a výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení

Výše dotace na technologie

1–20 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory pak závisí na velikosti podniku a typu projektu:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – 45 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 35 % z vynaložených výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu Technologie

Pro získání dotace z programu Technologie musíte dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.

Naše projekty mají stabilně 98% úspěšnost.

Pomůžeme vám získat dotace na Technologie

V dotačním programu Technologie jsme již vypracovali desítky úspěšných projektů, v ostatních programech OPPIK se jedná o stovky realizací. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za 12 let naší existence jsme pomohli realizovat projekty v celkové hodnotě přesahující 24 mld. Kč. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 12 let jsme zpracovali přes 1000 projektů v hodnotě 24 mld. Kč

enovativní TIP

Firmy z aglomerace OSTRAVA mohou pro tento program až do 30. 6. 2019 využít tzv. režim ITI, díky kterému mají větší šanci na získání dotace. 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.