Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Nízkouhlíkové technologie

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

Nízkouhlíkové technologie

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Tento program finančně podpoří podniky, které chtějí využít alternativní cesty k úspoře energie. 

Na co lze dotace získat

  • pořízení elektromobilů,
  • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků),
  • pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie,
  • v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotnch surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou dokumentaci.

Pro koho je dotační program určen

  • podniky všech velikostí,
  • projekt musí být realizován mimo území hl. m. Praha.

Základní podmínky 

Program Nízkouhlíkové technologie je určen firmám, které chtějí snížit své náklady a zároveň snížit negativní dopady svého podnikání na životní prostředí. S pomocí dotační podpory si mohou pořídit elektromobily a dobíjecí stanice, investovat v oblasti akumulace energií nebo zpracování druhotných surovin.

  • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
  • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
  • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.