Konec příjmu žádostí do výzvy Aplikace se blíží: dotace na mzdy VaV týmů

Chci vědět víc

Domovní čistírny odpadních vod

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 6. 2021

 • Na co lze čerpat:
  Nákup, instalace a zprovoznění zařízení DČOV

 • Kdo může čerpat:
  Obce

 • Procent podpory:
  až 80 %

Domovní čistírny odpadních vod

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Tato výzva v rámci Národního programu Životní prostředí si klade za cíl omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Pomoci mají soustavy domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Žádat mohou obce na území celé ČR. Pro výzvu je alokováno celkem 200 mil. Kč.

Hlavní oblasti podpory

Podpořeny budou projekty na realizaci soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví obce, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Jaké jsou podporované aktivity

 • nákup zařízení DČOV
 • stavebních práce a dodávky nezbytné pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, přívod odpadní vody, odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu, opatření pro vsakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV, akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu)
 • monitorovací zařízení a přímo související technologie (vč. například centrálního informačního systému)
 • proškolení odborně kvalifikované osoby a jednotlivých uživatelů DČOV
 • vedlejší výdaje projektu (např. odborný posudek, hydrogeologický posudek, projektové dokumentace, zadávací dokumentace, technický a autorský dozor)

Kdo může dotaci získat

O dotaci mohou žádat obce.

Forma a výše podpory

Podle kapacity DČOV je možné získat následující míry podpory:

 • 100 tis. Kč při kapacitě DČOV 1-5 EO
 • 170 tis. Kč při kapacitě DČOV 6-15 EO
 • 240 tis. Kč při kapacitě DČOV 16-50 EO

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Základní podmínky dotace

Nedílnou součástí každé ČOV musí být:

 • Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50 % jednodenní kapacity maximální produkce odpadních vod, na níž je  projektována.
 • Oddělený prostor pro akumulaci kalu.
 • Technologie pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV (dále jen „monitorovací zařízení“), pro hlášení a evidenci poruch  Automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody (bez zásahu uživatele).

Pomůžeme i vám dotaci získat

 • máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vašim potřebám
 • za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč


 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.