Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  zpracování a uvádění zemědělských produktů

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,1 - 30 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 %

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Co dotační program podporuje

 • Dotace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti mikro, malých, středních a velkých podniků podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.
 • Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

Na co lze žádat dotaci

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovaností produktů).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.).
 • Dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv.
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Kdo může žádat

 • Zemědělské podniky.
 • Výrobci krmiv.
 • Výrobci potravin.

Výše podporz

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 100 tis. Kč až 30 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 50 %.

Hlavní podmínky

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.
 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.
 • Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního a velkého podniku po celou lhůtu vázanosti projektu na účel, nesmí se stát velkým podnikem.
 • Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví, nájem, věcné břemeno, právo stavby.
 • V rámci této operace nelze dotaci poskytnout na:
  • technologie pro třídění, chlazení, balení, značení a skladování vajec;
  • zařízení používané při restaurační a hostinské činnosti;
  • projektovou a technickou dokumentaci;
  • celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb;
  • nákup nemovitosti;
  • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a správních budov, intervenčních skladů a logistických center;
  • nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu;

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.