Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

COVID Kultura

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 23. 11. 2020

 • Na co lze čerpat:
  náklady na kulturní akce

 • Kdo může čerpat:
  subjekty kulturního a kreativního průmyslu

 • Procent podpory:
  50 % až 80 %

COVID Kultura

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Jak získat dotaci z programu COVID Kultura

Cílem Program COVID Kultura je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID19 na podnikatele v České republice. Prostřednictvím Programu COVID Kultura podpoří vláda podnikatele v kulturním a kreativním průmyslu (KKP). 

Kdo může o podporu žádat:

 • Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů,
 • pořadatelé filmových či hudebních festivalů,
 • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek,
 • hudební kluby - provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace apod.,
 • technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují,
 • individuální umělci,
 • divadla, galerie a muzea,
 • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu,
 • umělecké agentury, které zastupují umělce a soukromoprávní umělecká tělesa,
 • umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry.

O jednorázovou podporu mohou požádat:

 • Výkonní umělci (zejména herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti),
 • odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři).

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na refundaci nákladů za jednotlivé kulturní akce a také kontinuální činnosti v kultuře, které byly výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. 

Výše podpory:

 • Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % nákladů na akci a až 80 % na činnost.
 • Maximální míra podpory je 10 mil. Kč pro 1 žadatele.
 • Nahradit lze náklady za úplně zrušené, ale i přesunuté akce.
 • Jednorázová podpora ve výši 60 tis. Kč pro jednotlivce.

Podmínky pro zisk dotace:

 • Dotace musí sloužit k pokrytí nákladů, které nelze v budoucnu využít (nelze je refundovat či odpouštět, tj. např. náhradou z pojištění nebo voucherem) a které nebyly již uhrazeny v rámci podpory COVID – Nájemné,
 • lze podat pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ,
 • nelze uplatnit výdaje, které se již uplatnily v první výzvě v rámci tohoto programu,
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní podnikatelskou činnost v oblasti kulturních akcí,
 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví,
 • příjemce není v likvidaci.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.