Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

COVID Kultura

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 18. 9. 2020

 • Na co lze čerpat:
  náklady na kulturní akce

 • Kdo může čerpat:
  subjekty kulturního a kreativního průmyslu

 • Procent podpory:
  50 %

Jak získat dotaci z programu COVID Kultura

Cílem Program COVID Kultura je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID19 na podnikatele v České republice. Prostřednictvím Programu Kultura podpoří vláda podnikatele v kulturním a kreativním průmyslu (KKP). 

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů,
 • pořadatelé filmových či hudebních festivalů,
 • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek,
 • hudební kluby - provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace apod.,
 • technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují,
 • individuální umělci,
 • divadla, galerie a muzea,
 • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu,
 • umělecké agentury, které zastupují umělce a soukromoprávní umělecká tělesa,
 • umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry.

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na refundaci nákladů spojených s kulturní akcí. Tou se rozumí taková akce, která měla zajistit sledování živého uměleckého výkonu za úplatu ve formě prodeje min. 50 ks vstupenek.

 • Období uznatelnosti nákladů: 10. 3. - 31. 8. 2020.  

Výše podpory:

 • Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % nákladů na akci.
 • Maximální míra podpory je 5 mil. Kč pro 1 žadatele.
 • Nahradit lze náklady za úplně zrušené, ale i přesunuté akce.

Podmínky pro zisk dotace:

 • Dotace musí sloužit k pokrytí nákladů, které nelze v budoucnu využít (nelze je refundovat či odpouštět, tj. např. náhradou z pojištění nebo voucherem) a které nebyly již uhrazeny v rámci podpory COVID – Nájemné,
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní podnikatelskou činnost v oblasti kulturních akcí,
 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví,
 • příjemce není v likvidaci.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.