Webinář zdarma: poslední dotace z končícího období

Chci je získat

COVID Nájemné

Program je otevřen

 • Na co lze čerpat:
  nájemné

 • Kdo může čerpat:
  fyzické i právnické osoby podnikající na základě nájemní smlouvy

 • Procent podpory:
  50 - 80 %

Jak získat dotaci z programu COVID Nájemné

Cílem Program COVID Nájemné je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID19 na podnikatele v České republice. Prostřednictvím Programu Nájemné podpoří vláda podnikatele provozující maloobchodní činnost nebo poskytování služeb na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.

Žádat mohou fyzické či právnické osoby, které:

 • užívají provozovnu, která není v jejich vlastnictví
 • užívají provozovnu na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před datem 12. března 2020
 • byl jim v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na náklady spojené s platbou nájemného.

Období uznatelnosti nákladů: 13. duben - 30. červen 2020.  

Podmínky pro získání dotace

 • Pronajímatel musí poskytnout nájemci slevy ve výši 30 % z ceny nájmu na dané období (přípustné je, že byla před podáním žádosti
  uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu).
 • Žadatel musí uhradit 20 % z měsíčního nájemného za dané období způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020.
 • K pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost.
 • Žadatel musí splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj.

Výše podpory:

 • Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % měsíčního nájemného za uznatelné období.
  • V případě nájmu provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je situována provozovna, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného), činí výše podpory 80 % z celkového nájemného za dané období.
 • Maximální míra podpory je 10 mil. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.