Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

COVID Nájemné

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 21. 1. 2021

 • Na co lze čerpat:
  nájemné

 • Kdo může čerpat:
  fyzické i právnické osoby podnikající na základě nájemní smlouvy

 • Procent podpory:
  50 %

COVID Nájemné

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Jak získat dotaci z programu COVID Nájemné

Cílem Program COVID Nájemné je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID19 na podnikatele v České republice. Prostřednictvím Programu Nájemné podpoří vláda podnikatele provozující maloobchodní činnost nebo poskytování služeb na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na náklady spojené s platbou nájemného.

Období uznatelnosti nákladů: červenec - září 2020.  

Kdo může o podporu žádat

Žádat mohou fyzické či právnické osoby, které:

 • užívají provozovnu, která není v jejich vlastnictví
 • užívají provozovnu na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020
 • byl jim v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části uznatelného období 

Konkrétně například:

 • provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • kina
 • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
 • komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
 • komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • zoologické zahrady
 • komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
 • zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

Výše podpory:

 • Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % měsíčního nájemného za uznatelné období.
 • Maximální míra podpory je 10 mil. Kč.
 • Oproti první výzvěnení nyní nutná sleva ze strany pronajímatele, což podání žádosti výrazně zjednoduší.

Podmínky pro získání dotace:

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti.
 • K pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost.
 • Žadatel musí splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.