Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Naši lektoři

Mgr. Martin Pospíšil
ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I, MPO

Vysokoškolské vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v oboru „právo“. Od roku 1994 působí na MPO v sekci zahraničního obchodu. Začínal v oblasti mnohostranné obchodní politiky, v jejímž rámci také dvakrát působil jako diplomat MZV na Stálé misi ČR v Ženevě (problematika Světové obchodní organizace). Po skončení předsednictví ČR v EU, které absolvoval na pozici zástupce velvyslance a vedoucího úseku WTO, byl v září 2009 jmenován ředitelem teritoriálního odboru, jehož činnost zahrnuje bilaterální obchodní vztahy se všemi evropskými zeměmi, s nástupnickými státy po bývalém SSSR a zabývá se obchodní politikou a podporou exportu. Systematicky se věnuje činnosti společných komisí pro hospodářskou spolupráci s nečlenskými zeměmi EU. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

Seznam seminářů


Momentálně není aktivní žádný seminář

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.