Nepromarněte historicky nejlepší šanci na dotace pro výrobní firmy.

Zajímá mě to

Odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty vám sníží daň o 190 000 Kč z každého milionu na výzkum a vývoj

Uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

Daňový odpočet na výzkum a vývoj (dále jen VaV) mohou uplatnit všechny společnosti, které splňují zákonná kritéria. Pokud je splní, pak si mohou automaticky odečíst od základu daně 100 % výdajů na výzkum a vývoj dvakrát. Podporu si lze představit jako 19% dotaci z výdajů na VaV.

Mezi uplatnitelné výdaje patří mimo jiné:

 • výdaje na mzdy,
 • služby pořízené od vysokých škol a výzkumných organizací,
 • odpisy majetku,
 • výdaje na materiál,
 • výdaje na energii,
 • výdaje na cestovní náhrady a mnoho dalšího

Jak odpočty na výzkum a vývoj uplatnit?

Podstatou našich služeb je zajištění všech klíčových předpokladů pro bezproblémové uplatnění daňového odpočtu na VaV. Pro korektní uplatnění je nejprve nezbytné správně určit, jaké všechny aktivity vyhovují definici výzkumu a vývoje. Po identifikaci vhodných činností je třeba zpracovat písemnou projektovou dokumentaci, která vyhovuje nutným předpisům.

Bezchybné zhotovení projektové dokumentace se zpravidla neobjede bez vhodné kombinace know-how výzkumně-vývojové problematiky, relevantních právních a daňových norem i technické expertízy v oboru. V neposlední řadě nesmí být opomenuta průběžná analytická evidence průběhu realizace  projektu

Proč využít Odpočty na výzkum a vývoj?

Odpočty na výzkum a vývoj jsou tu pro všechny

 • U odpočtů na výzkum a vývoj nezáleží na velikosti vašeho podniku. Mohou je tak bez jakýchkoli omezení uplatňovat i velké podniky. 
 • Nehraje roli v jakém oboru podnikáte – neplatí žádná sektorová omezení jako např. u dotací. 
 • Nezáleží na tom, kde projekt realizujete. VaV odpočet můžete klidně uplatnit i na projekty realizované v Praze.

Žádné schvalování ze strany úřadů

 • Na daňové odpočty máte při splnění zákonných podmínek právní nárok již od roku 2005, kdy byl tento nástroj zakotven legislativou. V posledních letech čerpá VaV odpočty více než 1 000 českých podniků, které tak každoročně ušetří přes 2 miliardy Kč
 • Pro uplatnění daňových odpočtů na VaV nepotřebujete počáteční schválení od státní správy. Na rozdíl od dotací tak nemusíte řadu měsíců čekat na ohodnocení svého projektu. Vyvarujete se přílišné byrokracii a administrativě. Celý proces je přímočarý a přehledný.

Prodloužená doba uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

 • Nemůžete kvůli nízkému daňovému základu uplatnit celou výši daňových odpočtů na výzkum a vývoj za uplynulý rok? Nevadí. Odpočty jednoduše převedete až do následujících tří zúčtovacích období.
 • Na rozdíl od dotací můžete navíc po splnění zákonných podmínek uplatňovat VaV odpočet kdykoli. Nemusíte čekat na vyhlášení výzvy nebo start příjmu žádostí. 

Novelizace 2019 odpočty na výzkum a vývoj dále zatraktivní

 • Během druhého kvartálu 2019 vstoupí v platnost novelizace daňových odpočtů na VaV, která posílí právní jistotu podnikatelů a celou tuto formu státní podpory zefektivní.
 • Na novele se aktivně podíleli zástupci podnikatelských svazů a asociací. Nová pravidla budou transparentnější, věcnější a očekává se tak, že přibydou stovky až tisíce firem, které začnou daňové odpočty na VaV využívat.
 • Kromě psaných pravidel je navíc avizována i změna přístupu samotné finanční správy, která přislíbila konstruktivní přístup při případných kontrolách.
   

Naše služby

Zajistíme pro vás vše od bezplatného úvodního auditu přes sestavení Projektu výzkumu a vývoje včetně jedinečné trojí garance až po průběžnou evidenci realizace:

 

Audit proveditelnosti daňových odpočtů

Během bezplatného auditu najdeme aktivity, díky kterým můžete uplatnit odpočty na VaV. Spolehlivě zjistíme, jestli splňujete zákonem stanovené požadavky. Maximalizujeme vaši daňovou úsporu a vypočítáme, kolik můžete reálně díky VaV odpočtu ušetřit na dani.

Více informací

Příprava Projektu výzkumu a vývoje

Vypracujeme veškerou projektovou dokumentaci, která vám umožní bezproblémově uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj. Tento tzv. Projekt výzkumu a vývoje v písemné podobě musíte mít dle zákona připravený už před  zahájením aktivit, na které chcete odpočet uplatnit. Jakmile vstoupí v platnost novelizace 2019, povinnou projektovou dokumentaci bude možné zpracovat až zpětně před podáním daňového přiznání. Kromě odpovídajících zákonů zohledníme při přípravě Projektu i další relevantní metodiky a předpisy týkající se oblasti daní a VaV.

Více informací

Trojí garance správnosti

Pro úspěch připravovaných projektů děláme vždy maximum. Poskytujeme proto tzv. trojí garanci správnosti. Zkontrolujeme všechny náležitosti projektu v souladu se zákonnými a relevantními předpisy, zajistíme nezávislý oponentský posudek a posouzení Projektu VaV specializovaným daňovým poradcem.

Více informací

Služby v průběhu realizace odpočtů na výzkum a vývoj

Po splnění všech podmínek s precizně vypracovaným Projektem výzkumu a vývoje vám k úspěšnému uplatnění daňových odpočtů zbývá už jen začít projekt realizovat a průběžně jej přehledně, analyticky a průkazně evidovat. Nastavíme společně interní metodiky včetně průkazné evidence uplatňování odpočtů a provedeme vás celým procesem plnění podmínek. Budeme vám asistovat a obhájíme váš projekt v případě kontroly ze strany úřadů.

Více informací

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.