Konference Eurofondy 21+: experti a tvůrci programů představí nové dotace

To si poslechnu

Návrhy na úspory energií

Sestavíme sadu investičních i neinvestičních úsporných opatření. Ke každému projektu přistupujeme individuálně, svými návrhy koncepčně cílíme především na:

Úspory energie bez investic

Připravíme vás na zavedení moderního systému energetického managementu. Díky němu dosáhnete významných úspor bez nutnosti nákladných investic. Pomůžeme vám vyvarovat se nekoncepčních a nákladných řešení, která nepomohou a v dlouhodobém horizontu jsou spíše na škodu. Nastavíme metodiky i systém pravidelného vyhodnocování spotřeby a připravíme vás na certifikaci ISO 50001. Mezi další konkrétní neinvestiční výstupy patří např. zajištění úspory od dodavatelů energií nebo vývoj systému motivujícího pracovníky k úsporám.

Úspory energie s investicemi

Nezávisle zhodnotíme vaše plánované investice a jejich dopad na energetickou efektivitu vašeho podniku. V případě potřeby vám doporučíme další vhodné investice (např. investice do nakládání s odpady, zdrojů energie, obnovitelných zdrojů, výrobních a provozních technologií…), které zkrotí vaše účty za energii. Vypracujeme k nim odhad návratnosti a provedeme průzkum trhu.

V neposlední řadě identifikujeme a doporučíme vhodné možnosti dotačního financování pro námi navrhované investice.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.