Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro vás:

 • administraci zadávacích řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázkách - tj. v otevřeném, užším, zjednodušeném podlimitním řízení, jednacím řízení s uveřejněním, jednacím řízení bez uveřejnění, soutěži o návrh a dalších druzích řízení    

 • administraci veřejných zakázek malého rozsahu - tj.  na dodávky a služby do 2 mil. Kč a  stavební práce do 6 mil. Kč

 • přípravu a kompletní zpracování zadávací dokumentace dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a všech navazujících Pravidel a Metodik. Specializujeme se na výběrová řízení v programech OPPIK, OPŽP, IROP, OP VVV.

Služba je určena pro:

 • veřejné zadavatele - mají povinnost postupovat dle Zákona. V praxi jsou to ministerstva, úřady, příspěvkové organizace, města, obce a následně i jimi založené společnosti
 • zadavatele sektorových veřejných zakázek - vykonávají jednu z relevantních činností určených zákonem dle specifického odvětví (např. ČEZ)
 • dotované zadavatele - pro úhradu své konkrétní zakázky použijí více jak 50% finančních prostředků z fondů EU
 • další zadavatele, kteří mají povinnost vybírat dodavatele dle Metodického pokynu nebo návazných Pravidel
   

Výhody této služby:

 • nemusíte ztrácet čas a energii studováním příslušné legislativy
 • díky našim rozsáhlým zkušenostem a know-how se můžete spolehnout na správnost veškerých procesů
 • vyřídíme za vás veškerou potřebnou administrativu

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.