Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Co se skrývá za OZE, NUT a SZT? Finance z EUV rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) se otevírá možnost čerpat dotace z programů Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie v soustavách zásobování teplem a Nízkouhlíkové technologie. Podniky si budou moci sáhnout na mnohamilionové dotace.


Finance z EU budete moci získat z následujících programů: 


Nízkouhlíkové technologie

Jaké aktivity dotace podpoří, kolik můžete získat:

  • Pořízení elektromobilu – až 3 mil. Kč - a pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily - až 5 mil. Kč
  • Pilotní projekty pro zavádění technologií akumulace energie (tedy akumulace elektřiny, chladu a tepla v budovách a řada dalších aktivit) – až 5 mil. Kč
  • Zavádění technologií k získávání a využití druhotných surovin (tj. upraveného odpadu, materiálů, který je vhodný k dalšímu využití a vedlejších produktů) – až 100 mil. Kč


Úspory energie v soustavách zásobování teplem

Především pro teplárny je určeno až 200 mil. Kč.

Jaké aktivity dotace podpoří:

Podpora výstavby, rozvoje, propojování a rekonstrukce soustav zásobování teplem - v četně předávacích stanic.

Podpora instalace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek (pouze do 20 MW tepelného příkonu po rekonstrukci).


Obnovitelné zdroje energie

Celkem bude na tuto výzvu vyčleněno až 360 mil. korun.

Provozovatelé malých vodních elektráren budou moci získat až 50 mil. Kč.

Jaké aktivity dotace podpoří:

  • Výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně aj.


Mám zájem o dotaci. Jak mám postupovat?

1. Začněte s přípravou dotační žádosti – vyhodnocovány jsou na základě kvality. Čím dříve budou připraveny k podání, tím lépe.

2. Domluvte si bezplatnou konzultaci projektu. Poskytneme více informací a řadu doporučení.

 

Kontaktujte nás
Volejte zdarma na 800 190 163

Nebo využijte kontaktní formulář