Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
O dotacích TAČRTechnologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce 2009 s cílem sjednotit dříve roztříštěnou veřejnou podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Agentura zajišťuje přípravu programů aplikovaného výzkumu a vývoje, hodnotí a vybírá návrhy projektů, koordinuje spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými organizacemi a poskytuje kýžené granty financované ze státního rozpočtu.

TAČR se již do svého vzniku drží tradice pojmenovávat dotační programy podle písmen řecké abecedy. Nejstarší program Alfa byl sice již ukončen, ale výzkumníci a vývojáři mohou stále získat komplexní podporu svých činností – od Bety až po Omegu. Specifikaci jednotlivých programů naleznete níže.

 

Program Beta

Program Beta se specializuje na veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Zakázky jsou vypisovány pro specifické potřeby konkrétních orgánů státní správy.

Více o programu Beta >>

 

Program Gama

Program Gama je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje. Jeho hlavním cílem je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Více o programu Gama >>

 

Program Epsilon

Program Epsilon podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Více o programu Epsilon >>


Program Omega

Program Omega je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky.

Více o programu Omega >> 

Chtěli byste získat finanční podporu pro váš projekt v oblasti výzkumu a vývoje?

Kontaktujte naše specialisty na emailu enovation@enovation.cz nebo zelené lince 800 190 163. Bezplatně zhodnotíme, jaké možnosti podpory jsou pro váš projekt vhodné.


Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.