ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Sofistikovaná ICT řešení, vývoj digitálních služeb, aplikací a firmware patří mezi podporované aktivity v programu ICT a sdílené služby. Program umožňuje využít dotaci především na pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců. Celkem je na podporu projektů přichystáno v plánované Výzvě přibližně 2 mld. korun.

Dotace jsou přidělovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

Kdo může dotace získat

Program podporuje podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu, aj.

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze.

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 50 mil. Kč. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců na HPP
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky)
 • nájemné (bez energií a služeb)

Podporované aktivity

 • vývoj nových sofistikovaných SW řešení
 • tvorba digitálních služeb, aplikací a firmware včetně související implementace

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vytvoření nového produktu, služby či rozšíření již existujícího portfolia
 • schopnost žadatele realizovat projekt
 • nový produkt či služba mají potenciál uplatnit se na trhu
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu
 • technické posouzení řešení/služby

 

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Otevření tohoto programu předpokládáme koncem roku 2017. V případě zájmu vám rádi s přípravou dotační žádosti pomůžeme. V poslední výzvě programu ICT a sdílené služby jsme měli 100% úspěšnost podaných žádostí.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: