ICT a sdílené služby - datová centra

Datovým úložištím, serverům a další ICT infrastruktuře je nejlépe v datových centrech, kde jsou zajištěny jak vhodné technologické podmínky, tak vysoká bezpečnost uložení. Podniky všech velikostí mají možnost takové datové centrum s pomocí programu ICT a sdílené služby vybudovat nebo rozšířit. Celkem je na podporu projektů přichystáno více jak 6 mld. korun.

Dotace jsou přidělovány z  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program navazuje na hojně využívaný titul ICT a strategické služby.

Kdo může dotace získat

Program podporuje podniky všech velikostí, které provozují nebo se chystají provozovat datová centra.

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze.

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 10 - 120 mil. Kč. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • pořízení pozemků, budov a staveb
 • rekonstrukce nemovitostí
 • pořízení hmotného a nehmotného majetku
 • služby poradců, expertů, studie

Podporované aktivity

 • budování a modernizace datových center

 

Program ICT a sdílené služby podporuje tři rovnocenné aktivity. Kromě (1) vývoje softwaru se jedná o (2) budování a modernizaci datových center a (3) zřizování a provoz center sdílených služeb. Program jsme rozdělili na tři části kvůli větší přehlednosti.

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • technologické parametry nového datového centra
 • připravenost firmy k realizaci projektu
 • nové produkty či služby mají potenciál uplatnit se na trhu, mezera na trhu
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V případě zájmu vám rádi s přípravou dotační žádosti pomůžeme. Kontaktujte nás.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: