Inovace

Přibližně 11 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí podnikatelé investující zejména do nových výrobních technologií, dále pak do nehmotného majetku a souvisejících nemovitostí. Dotace má za cíl usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh. Program Inovace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Výzva je kolová a mezi podniky budou rozděleny 3 mld. korun, z toho 300 mil. Kč pro velké podniky.

Kdo může dotace získat

O dotaci se mohou ucházet podniky malé a střední velikosti a další právní formy, musí však do výroby či na trh uvádět nově vyvinuté, případně inovované výrobky a výrobní procesy. Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj a nesmí být realizován na území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 50 mil. Kč. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardwaru, softwaru a sítí
 • stavby a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb

Podporované aktivity

 • produktová inovacedotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.
 • procesní inovacezvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj
 • marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů
 • průměrné hodnocení námi zpracovaných projektů - 89 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vyšší inovační řád vyráběných produktů – např. nové konstrukční koncepce či řešení
 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • stupeň novosti vyráběných produktů – např. nové v ČR, střední Evropě nebo EU
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu
 • zkušenosti a kompetence žadatele
   

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 11/2017

Uzávěrka pro příjem žádostí se blíží, je tedy potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám se vším pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: