Služby infrastruktury

Program Služby infrastruktury, v minulém období známý jako program Prosperita, podporuje projekty spolupráce podnikatelů a výzkumných organizací. Investice do rozvoje vědeckotechnických parků, inovačních center a inkubátorů se mezi roky 2014 – 2020 podělí o téměř 6 mld. korun.

Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

  • podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce
  • provozovatelé stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií

Projekt nesmí být realizován na území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

  • dotace může dosahovat až 45 % způsobilých výdajů

U projektů zahrnujících stavební práce může dotace činit 5 – 300 mil. Kč. U projektů bez stavebních prací se dotace pohybuje od 1 do 30 mil. Kč.

 

Podporované aktivity

  • nákup nových strojů a technologií
  • pořízení potřebného software
  • další náklady související s provozem (např. energie, poradenství, školení a semináře)
  • marketingové aktivity
  • rozšíření kapacit centra

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 31.1.2018

Rádi vám pomůžeme se zpracováním vašeho dotačního projektu. Kontaktujte nás.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.