Lesnická infrastruktura

Program rozvoje venkova podpoří rekonstrukce a budování lesnické infastruktury, čímž dojde ke zvýšení kvality i hustoty lesních cest.

Kdo může dotaci získat

  • fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo její svazky, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Výše dotace

  • 80 % způsobilých výdajů

Výdaje na jeden projekt jsou stanoveny v rozmezí 8 tis. - 6,4 mil. Kč

Na co se dotace vztahuje

  • Výstavba, rekonstrukce a opravy lesních cest
  • Projekční a inženýrské práce
  • Nákup pozemku (do 10 % způsobilých výdajů)

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Začněte již nyní s přípravou projektu. Rádi Vám pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: