Program Gama

Cílem programu Gama je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR (TA ČR nebo-li také TAČR).

Kdo může dotace získat

  • výzkumné organizace
  • podniky

ikona_m_info

28. ledna byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu GAMA - podprogram 1, který je určen pro podporu pouze výzkumných organizací. Podprogram 2, který je určen pouze pro malé a střední podniky, které obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument - fáze 1., je vyhlášen.

Kolik lze získat

  • 25 % - 90 % způsobilých výdajů na projekt

Na co se dotace vztahuje

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a vývoje, ke kterým došly výzkumné organizace – buď samy, nebo ve spolupráci s firmami. Zefektivněním transformace výsledků TAČR rozumí jejich praktickou aplikaci na trhu a komerční využití.

Program Gama prostřednictvím svého Podprogramu 2 podporuje i excelentní projekty malých a středních firem podané v rámci nástroje SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohly být financovány.

Podporované aktivity

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. A to především pomocí prodeje licencí a zakládání spin-off firem.

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.