Program TRIO

Program TRIO administrovaný ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Jeho cílem je zvýšit využití výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v technologiích využívaných v podnikové sféře. Program také usiluje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Dne 14.7. 2017 byla ukončena lhůta pro podávání žádostí o podporu do třetí veřejné soutěže programu TRIO. Hodnotící lhůta bude trvat do 22. prosince 2017. Výsledky budou v tento den zveřejněny na webu poskytovatele.

Oblasti podpory (tzv. klíčové technologie, KETs)

 • Fotonika
 • Mikro- a nanoelektronika
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé výrobní technologie

Důraz bude kladen na ekonomické oblasti, ve kterých ČR disponuje významným růstovým potenciálem:

 • Výroba dopravních prostředků
 • Strojírenství
 • Elektronika a elektrotechnika
 • IT služby a software
 • Výroba a distribuce elektrické energie
 • Léčiva a zdravotnické prostředky

Kdo může dotace získat

 • podniky
 • výzkumné organizace

Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

 • maximální výše podpory na jeden projet bude 20 mil. Kč
 • až 80% způsobilých nákladů na projekt 
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 100% míru podpory, ale pouze na jejich nehospodářské činnosti. 

Na co lze žádat dotaci

 • osobní náklady nebo výdaje v rozsahu nezbytném pro řešení projektu
 • výdaje na materiál
 • výdaje na služby
 • odpisy
 • dodatečné režijní náklady

Na co se dotace vztahuje

Podporu je možné získat na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií. Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. 

Program jezaměřen na vytvoření účinné spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. 

 

Další specifikace Programu TRIO 

V programu „TRIO“ mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků:

 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • P - patent

 

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Zajímají Vás detaily? Neváhejte nás kontaktovat.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: