Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Program Snižení energetické náročnosti veřejných budov spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 5 - Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Podporované aktivity

  • vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)

Výše dotace

  • 40 % způsobilých výdajů

Podpora bude poskytována formou dotace na vícenáklady ve výši 2 500 Kč/m2 energeticky vztažné plochy objektu.

Způsobilé výdaje

  • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

Typy příjemců

  • kraje, obce a dobrovolné svazky obcí

  • organizační složky státu

  • veřejné výzkumné instituce

  • příspěvkové organizace

  • vysoké školy, školy a školská zařízení

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 31.10.2019

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: