Program Epsilon

Cílem programu EPSILON je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR (TA ČR). 

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace
 • program se vztahuje na celou ČR, včetně hl.m. Prahy

Kolik lze získat

 • na třetí veřejnou soutěž je alokováno 500 mil. Kč
 • maximální dotace na jeden projekt - 3 mil. EUR
 • až 60 % způsobilých výdajů na projekt

Na co se dotace vztahuje

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Program EPSILON se dělí na tři typy podprogramů:

 • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
 • Podprogram 2 - Energetika a materiály
 • Podprogram 3 - Životní prostředí

Další informace o programu

V rámci řešení projektu se předpokládá zahájení úzké spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i, vysoké školy apod.).

Projekty realizované v rámci programu EPSILON mají především napomáhat překonání bariér ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky. TAČR chce zlepšením spolupráce mezi teorií a praxí iniciovat efektivnější využití veřejných prostředků.

Výsledků musí být dosaženo během realizace podpořeného projektu /pokud je do výsledků počítán patent, musí být do konce projektu schválen, nestačí tedy pouze podat přihlášku).

Výsledky musí vykázat inovativnost a novost řešení, nesmí tedy být obsaženy již v jiných projektech. Uvedení do prodeje musí následovat do tří let po ukončení projektu.

Konkrétně se jedná o tyto výsledky:

 • P – patent
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • R - software
 • F – průmyslový a užitný vzor
 • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem
 • H – promítnutí do právních předpisů a norem, případně do směrnic a předpisů nelegislativní povahy; jedná se o doplňkový výsledek, který musí být vždy doplněn minimálně jedním výše uvedeným cílem

Z hlediska hodnocení je klíčové prokázat dostatečný tržní potenciál vyvíjeného řešení a důkladně zdůvodnit odbornou a technickou kapacitu žadatele.

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou projektu v tomto programu.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.