Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora využívání alternativních zdrojů energie a z dlouhodobého hlediska zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v republice. Program Obnovitelné zdroje energie s rozpočtem 1,5 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

Kdo může dotace získat

Podniky všech velikostí působící v energetice. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Dotace EU na jeden projekt se pohybuje ve výši 250 tis. - 100 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku a podporované aktivitě:


V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % způsobilých výdajů.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % způsobilých výdajů.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % způsobilých výdajů.


V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

d) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.

e) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů.

f) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.


Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.

Na co se dotace vztahuje

  • výstavba a obnova malých vodních elektráren
  • rozvod tepla z bioplynových stanic do místa spotřeby
  • stavba vzdálené kogenerační jednotky využívající pro zásobování teplem bioplyn ze stávající bioplynové stanice
  • výstavba a modernizace zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy

Podporované aktivity

Podporu mohou získat projekty zaměřené na výstavbu nových či modernizaci stávajících elektráren a tepláren využívajících obnovitelných zdrojů energie. Vyprodukovaná energie musí být určena pro distribuci, nikoli pro vlastní spotřebu.

Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů.

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 2/2018

V případě zájmu s vámi zkonzultujeme váš projekt. Neváhejte se na nás obrátit.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: