Smart grids II. (přenosová síť)

Výstavba, posílení a modernizace přenosové soustavy a transformátorů v souladu s konceptem chytrých sítí jsou podporovány z programu Smart grids II. (přenosové sítě), cílem je Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Program je realizován v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), je na něj vyčleněno víc jak 5,5 mld. korun. 

Kdo může dotace získat

  • velké podniky
  • provozovatelé přenosových soustav
  • akciové společnosti

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 10 - 500 mil. Kč

  • Míra podpory - 40 %

Na co se dotace vztahuje

  • na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Podporované aktivity

  • výstavba, posílení a modernizace vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí


Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 01.02.2018

S žádostí o dotaci je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: