Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Program Snížení emisí z lokálního vytápění domácností spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 1 Prioritní osy 2 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
 

Typy podporovaných projektů a aktivit

 1. Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva
  • plynový a kondenzační kotel
 2. Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV.
 3. Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.
 4. Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření)

Cílové skupiny

 • fyzické osoby a právnické osoby

Typy příjemců

 • kraje, obce a města

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V současné chvíli není možné podávat dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: