ICT a sdílené služby - vývoj SW

Mezi podporované aktivity v rámci programu ICT a sdílené služby patří vývoj nových softwarových řešení, aplikací a informačních systémů. Dotaci lze využít především na pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců, sekundárně pak na nájemné, služby poradců a pořízení HW a SW. Program plánuje mezi začínající podniky rozdělit 300 mil. Kč.

Dotace jsou přidělovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program navazuje na hojně využívaný titul ICT a strategické služby.

Kdo může dotaci získat

Příjemce dotace mohou být podnikatelské subjekty i podnikající fyzické osoby splňující následující kritéria:

  • jedná se o tzv. mikropodniky (= mají méně než 10 zaměstnanců, a to včetně započítání zaměstnanců majetkově propojených subjektů)
  • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Kolik lze získat

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 4 miliony korun, přičemž míra dotace činí 60 % způsobilých výdajů.

Na co se dotace vztahuje

  • především superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců (podpora až 24 měsíců na každou pozici)
  • nájemné kancelářských prostor
  • služby poradců a expertů (dotace max. 240 tis. Kč)
  • pořízení hardware a software pro potřeby projektu (dotace max. 240 tis. Kč)

Podporované aktivity

Tvorba nových IS/ICT řešení - vývoj software, aplikací a informačních systémů.

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

  • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
  • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů
  • průměrné hodnocení námi zpracovaných projektů 97 bodů 

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V případě zájmu vám rádi s přípravou dotační žádosti pomůžeme. Kontaktujte nás

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: