Marketing

Podnikatelé využívají programu Marketing např. v situaci, kdy plánují svou účast na mezinárodních veletrzích, kde mohou oslovit nové zákazníky či navázat strategická partnerství. Program Marketing je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), na aktivity spojené s mezinárodním působením firem je vyčleněno téměř 1,2 mld. korun.

Kdo může dotace získat

Dotace je určena malým a středním podnikům. Podporu mohou získat podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, vědě a výzkumu, stavebnictví, energetice, obchodě a službách či v oblasti ICT.

Žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu.

Kolik lze získat

  • dotace na podporu individuální účasti podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí činí 200 tis. - 5 mil. Kč

Míra poskytnuté dotace bude 50 % způsobilých výdajů.

Dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v režimu de minimis.

Na co se dotace vztahuje

  • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
  • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení
  • marketingové a propagační materiály – jejich návrh a tvorba pro účely výstavy

 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

  • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
  • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

  • ekonomický přínos (zvýšení objemu výroby, rozvoj příležitostí pro export)
  • tržní potenciál (uplatnění produktů, prokazatelné posílení pozice na trhu)
  • reálné zkušenosti se zahraničními výstavami a veletrhy
  • kvalitně zpracovaný rozvojový plán podniku

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: