Školicí střediska

Díky programu Školicí střediska mohou malé a střední podniky získat dotaci na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců. Úspěšní žadatelé o dotaci si mezi sebe rozdělí téměř 2,5 mld. korun. Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, energetice, stavebnictví, či ICT oblasti. O dotaci mohou žádat také neziskové organizace. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 500 tis. - 5 mil. Kč. Procentuální výše dotace je totožná pro všechny velikosti podniků:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50% dotace
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 50% dotace

Na co se dotace vztahuje

 • na úpravu nemovitostí
 • na vybavení prostor a školicí pomůcky, software a školicí programy, licence
 • na služby školitelů

Podporované aktivity

 • výstavba objektů určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích
 • modernizace vzdělávacích prostor
 • pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vytíženost střediska min 30 % dní v roce (min. 3 hodiny denně, zaplněno u 50 %)
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví
 • zkušenost žadatele se vzděláváním
 • tržní potenciál
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Dle oficiálního harmonogramu bude příjem žádostí probíhat v roce 2017 pouze v rámci ITI Hradec-Pardubice, Olomouc a Ostrava.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: