Investice do nezemědělských činností

Program rozvoje venkova podpoří investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k rozmanitosti  příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu.

 

Kdo může dotace získat

 • zemědělský podnikatel, který je k datu podání Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele


Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

 

Výše dotace

 • malý podnik - 45 %
 • střední  podnik - 35 %
 • velký podnik - 25 %

Výdaje na jeden projekt jsou stanoveny v rozmezí 200 tis. – 10 mil. Kč.

 

Na co se dotace vztahuje

 • stavební výdaje na obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu provozovny určené pro nezemědělskou činnost
 • úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, osvětlení
 • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: