Podpora vývoje v zemědělské prvovýrobě

Program rozvoje venkova podpoří zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, postupů, nebo technologií s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

 

Kdo může dotace získat

  • zemědělský podnikatel
  • uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace tzn. jedná se o zemědělského podnikatele

Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy.

 

Výše dotace

  • 50 % ze způsobilých výdajů

Výdaje na jeden projekt jsou stanoveny v rozmezí 1 mil Kč. – 100 mil. Kč

 

Na co se dotace vztahuje

  • provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů
  • přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu
  • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: