Přeměna porostů náhradních dřevin

Program rozvoje venkova podpoří investice do lesnictví, které povedou ke snížení zakmenění za účelem podsadby.


Kdo může dotace získat

  • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
  • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

 Projekt lze realizovat na lesních pozemcích, které se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

 

Výše dotace

  •  100 % ze způsobilých výdajů 

Výdaje na jeden projekt jsou stanoveny v rozmezí 100 tis. – 40 mil. Kč

 

Na co se dotace vztahuje

  • snížení zakmenění za účelem podsadby
  • odstranění původního porostu za účelem obnovy
  • příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů
  • umělá obnova sadbou
  • hnojení lesních dřevin při výsadbě
  • ochrana založeného porostu (mechanická i chemická)

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: