Podpora agroturistiky

Program rozvoje venova podpoří investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky. Tyto činnosti mají zajistit rozmanitost příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, podporu širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.
 

Kdo může dotace získat

  •  zemědělský podnikatel, který je k datu podání Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele

 Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy


Výše dotace

  • malý podnik - 45 %
  • střední podnik - 35 %
  • velký podnik - 25 % 

Výdaje na jeden projekt jsou stanoveny v rozmezí 50 tis. – 4,5 mil. Kč

 

Na co se dotace vztahuje

  • stavební výdaje na obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
  • nákup zařízení a vybavení pro malokapacitní ubytovací zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
  • výstavba požárních nádrží do objemu 10m3
  • nákup a výsadba doprovodné zeleně, úprava povrchů, parkovacích stání a oplocení v souvislosti s projektem
  • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
  • nákup nemovitosti

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: