Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:




Odpočty na výzkum a vývoj


Ušetřete 19 % na daních z příjmů právnických osob

Všechny podniky, které realizují vlastní výzkum a vývoj, mohou snížit svůj daňový základ o náklady související s těmito aktivitami. Odečtou si je tedy od základu daně dvakrát.

Z každého milionu, který investujete do výzkumu a vývoje, tak uspoříte dalších 190 000 Kč.

graf odpocty ak

Odpočty na výzkum a vývoj můžete využít, pokud:

 • máte sídlo v ČR (včetně Prahy)
 • pokud váš projekt splňuje definici výzkumu a vývoje:

graf odpocty 2 ak

Odpočet nákladů na výzkum a vývoj mohou uplatnit podniky všech velikostí, zejména v oblasti průmyslu a IT.

Na co můžete odpočet uplatnit:

 • mzdy zaměstnanců
 • materiál a energie
 • cestovné
 • odpisy majetku
 • telefon a internet

Všechny uplatněné výdaje musí být v přímé souvislosti s výzkumem a vývojem.


Zajistíme komplexní servis:

1. Analýza projektu

 • identifikace výzkumu a vývoje ve firmě

 • posouzení souladu s definicí výzkumu a vývoje

 • vyčíslení nákladů na výzkum a vývoj

2. Zpracování tzv. "Projektu výzkumu a vývoje"

 • detailní technická a finanční dokumentace, nutná pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj

3. Trojí garance

 • interní kontrola všech náležitostí projektu

 • posouzení projektu daňovým poradcem

 • oponentský posudek nezávislých technických expertů na dané hospodářské odvětví 

4. Odborná podpora

 • nastavení evidence uplatňovaných nákladů, interních metodik a směrnic pro bezproblémové vykazování nákladů v rámci odpočtu

 • obhajoba projektu v případě úřední kontroly


Proč do toho jít s námi:

 • zajistíme vám tu nejefektivnější kombinaci financování vašich projektů (odpočty, národní granty, mezinárodní dotační schémata, evropské fondy atp.) 

 • máme přes 10 let zkušeností s financováním průmyslového výzkumu a vývoje

 • ručíme za výsledky své práce a naše odměna je splatná až po reálném uplatnění odpočtu
 • máme interní tým 40 specialistů, který už pomohl stovkám firem s projekty v hodnotě přes 20 mld. Kč
 • každý projekt projde posouzením daňového poradce a technického experta ve vašem oboru podnikání – spolupracujeme s předními českými kapacitami

 • přebíráme na sebe odpovědnost a jsme pojištěni s plněním do 30 mil. Kč

Chci konzultovat svůj projekt
Zadejte svůj kontakt a my se vám ozveme




Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.