Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Investiční pobídky


 

Novela zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. umožňuje čerpat investiční pobídky i společnostem, které se zabývají výzkumem a vývojem nebo strategickými službami. Společnost enovation s.r.o nabízí poradenské služby pro všechny typy investic.

Realizujeme komplexní správu projektů. Zajišťujeme širokou škálu provázaných činností:

 • konzultace projektových záměrů
 • zjištění vhodných forem investičních pobídek
 • finanční modelování podpory v čase včetně definování uznatelných nákladů a výpočtu stropu podpory
 • zpracování a předložení záměru včetně všech příloh
 • zajištění a zprostředkování komunikace s agenturou CzechInvest a příslušnými státními orgány
 • zajištění dotazovacího procesu ze strany relevantních státních autorit během schvalovacího procesu
 • informační servis po dobu čerpání investiční pobídky

Pro koho jsou investiční pobídky určeny

Investiční pobídky jsou určeny pro nové i existující společnosti, pro české či zahraniční investory. Investiční pobídky již využili společnosti jako například MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., BOSCH DIESEL s.r.o., Siemens Electric Machines s.r.o., VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Česká zbrojovka a.s., Iveco Czech Republic, a.s. (KAROSA a.s.), KORADO, a.s., L I N E T spol. s r.o., Karlovarské minerální vody,a.s.

Na co se investiční pobídky vztahují

Investiční pobídky lze čerpat na tři základní typy aktivit:

 1. Zpracovatelský průmysl
 • Podmínkou je investice v minimální výši 100 mil. Kč do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho alespoň 50 mil. Kč do nového strojního zařízení. V regionech s vysokou nezaměstnaností se tyto hodnoty snižují na polovinu.
 • Způsobilými náklady jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 • V souvislosti s projektem je nutné vytvořit 20 nových pracovních pozic.
 1. Technologická centra
 • Podmínkou je investice v minimální výši 10 mil. Kč do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho alespoň 5 mil. Kč do nového strojního zařízení a vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst.
 • Způsobilými náklady jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo mzdové náklady vynaložené v průběhu 2 let na nová pracovní místa.
 1. Centra strategických služeb

Podmínkou je vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst u center pro tvorbu software, případně datových center, nebo minimálně 70 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb.

Způsobilými náklady jsou mzdové náklady vynaložené v průběhu 2 let na nová pracovní místa nebo náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Forma podpory

Sleva na dani po období až 10 let.

Zavedení institutu Strategické investiční akce

 • Kromě ostatních investičních pobídek mohou strategické investiční akce získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až 5 % nákladů.
 • Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby, a současně zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 7 % nákladů.
 • Maximální míra veřejné podpory se i nadále řídí Regionální mapou ČR, pobídky však budou mít jinou formu (místo části slevy na dani obdrží investor hmotnou podporu).
 • Poskytnutí hmotné podpory na kapitálovou investici schvaluje v jednotlivých případech Vláda ČR.

Strategické investiční akce ve výrobě

 • Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí činit nejméně 500 mil. Kč; z toho nejméně 250 mil. Kč musí směřovat do strojního zařízení.
 • V důsledku investiční akce musí být vytvořeno nejméně 500 nových pracovních míst.
 • Hmotná podpora na kapitálovou investici může činit nejvýše 1,5 mld. Kč.

Strategické investiční akce v oblasti technologických center

 • Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí činit nejméně 200 mil. Kč; z toho nejméně 100 mil. Kč musí směřovat do strojního zařízení.
 • V důsledku investiční akce musí být vytvořeno nejméně 120 nových pracovních míst.
 • Hmotná podpora na kapitálovou investici může činit nejvýše 500 mil. Kč.

 


 

Podrobnější informace k investičním pobídkám naleznete na www.investicnipobidky.cz.

Pokud máte zájem o konkrétní informace týkající se vašho investičního záměru, neváhejte a kontaktujte naše konzultanty na emailu enovation@enovation.cz či telefonním čísle 800 190 163.