Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Investiční pobídky


Forma podpory:

 • sleva na dani po dobu až 10 let
 • finanční podpora na vytvoření nových pracovních míst, případně školení a rozvoj zaměstnanců

 
Pro koho jsou investiční pobídky určeny:

 • pro společnosti zabývající se výrobní činností, výzkumem a vývojem nebo strategickými službami 
 • pro nové i zaběhlé společnosti
 • pro české či zahraniční investory 

Investiční pobídky již využili společnosti jako například MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., BOSCH DIESEL s.r.o., Siemens Electric Machines s.r.o., VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Česká zbrojovka a.s., Iveco Czech Republic, a.s. (KAROSA a.s.), KORADO, a.s., L I N E T spol. s r.o., Karlovarské minerální vody,a.s.

Na co se investiční pobídky vztahují:

1. Zpracovatelský průmysl

 • Podmínkou je investice v minimální výši 100 mil. Kč do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho alespoň 50 mil. Kč do nového strojního zařízení. V regionech s vysokou nezaměstnaností se tyto hodnoty snižují na polovinu.

 • Způsobilými náklady jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

 • V souvislosti s projektem je nutné vytvořit 20 nových pracovních pozic.

2. Technologická centra

 • Podmínkou je investice v minimální výši 10 mil. Kč do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho alespoň 5 mil. Kč do nového strojního zařízení a vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst.

 • Způsobilými náklady jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo mzdové náklady vynaložené v průběhu 2 let na nová pracovní místa.

3. Centra strategických služeb

 • Podmínkou je vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst u center pro tvorbu software, případně datových center, nebo minimálně 70 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb.

 • Způsobilými náklady jsou mzdové náklady vynaložené v průběhu 2 let na nová pracovní místa nebo náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Zároveň existuje speciální podpora pro tzv. strategické investiční akce.


Zajistíme komplexní servis:

 • konzultaci projektového záměru

 • zjištění vhodných forem investičních pobídek

 • finanční modelování podpory v čase včetně definování uznatelných nákladů a výpočtu stropu podpory

 • zpracování a předložení záměru včetně všech příloh

 • zajištění a zprostředkování komunikace s agenturou CzechInvest a příslušnými státními orgány

 • zajištění dotazovacího procesu ze strany relevantních státních autorit během schvalovacího procesu

 • informační servis po dobu čerpání investiční pobídky


Proč do toho jít s námi:

 • nabízíme poradenské služby pro všechny typy investic

 • zajistíme vám tu nejefektivnější kombinaci financování vašich projektů (odpočty, národní granty, mezinárodní dotační schémata, evropské fondy atp.) 

 • máme přes 10 let zkušeností s financováním průmyslového výzkumu a vývoje 

 • máme interní tým 40 specialistů, který už pomohl stovkám firem s projekty v hodnotě přes 20 mld. Kč

 

Podrobnější informace k investičním pobídkám naleznete na www.investicnipobidky.cz.

Chci konzultovat svůj projekt
Zadejte svůj kontakt a my se vám ozveme