Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Výhody čerpání dotací z OPPIK v rámci ITI


Podnikatelé z 5 metropolitních oblastí budou moci už v březnu v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) soupeřit o dotace z EU se svými konkurenty. Mezi tyto oblasti patří i 145 obcí z KRÁLOVÉHRADECKO - PARDUBICKÉ  AGLOMERACE.Regionální dotační centrum enovation v Hradci Králové
 

O co jde?

Díky tzv. Integrovaným teritoriálním investicím (ITI) mají podnikatelé z královéhradecko-pardubické metropolitní oblasti v rámci OPPIK k dispozici 2,84 mld. Kč pro rozvoj svých podniků.


Šance, že váš podnik finance získá, je vysoká.
Proč?

Projekty podnikatelů předložené do výzev ITI v rámci OPPIK soutěží pouze s projekty z maximálně 5 oblastí ČR (na rozdíl od projektů, které se hlásí do celostátních výzev a soutěží s projekty podanými v rámci celé ČR).
 

Z jakých programů, kolik  a na co bude možné finance získat?

 • Aplikace: 25 % – 80 % dotace
  - na mzdy výzkumných pracovníků, odpisy strojů používaných při výzkumu a vývoji aj.  
 • Školicí střediska:  50 % dotace
  - na úpravu nemovitostí, vybavení prostor, školicí pomůcky, software, školicí programy aj.
 • Služby infrastruktury: až 45 % dotace
  - na nákup nových strojů a technologií, pořízení potřebného software, na marketingové aktivity v rámci provozu, rozšíření či výstavby vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru aj.
 • Inovace: 25 % – 45 % dotace
  - na pořízení nových výrobních strojů a zařízení, na hardware a software pro inovaci produktu aj.
 • Potenciál: až 50 % dotace
  - na investice do kvalitního podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu, na výzkumné stroje, vybavení aj.
   
 • Nemovitosti: 35 % - 45 % dotace (v závislosti na velikosti podniku)
  - na rekonstrukci a modernizaci objektů, zhotovení projektové dokumentace aj. 


Čerpat dotace z EU budou moci podniky v blízké době i z celostátních dotačních programů
jako Potenciál, Inovace, Úspory energie, Vysokorychlostní internet, Obnovitelné zdroje energie (OZE), Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT), Nízkouhlíkové technologie (NUT).

Rádi Vám předáme více informací. Sdělíme Vám i přesný seznam obcí, pro které jsou výzvy určeny. Na tel. č. 255 785 575 si domluvte BEZPLATNOU KONZULTACI. Využít můžete rovněž e-mail enovation@enovation.cz.  

Kontaktujte nás
Volejte zdarma na 800 190 163

Nebo využijte kontaktní formulář