Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Mezinárodní programyCílem tzv. mezinárodních programů je finančně podporovat projekty s mezinárodním přesahem, které podněcují evropskou spolupráci ve výzkumu a inovacích, podnikání, dopravě, energetice, životním prostředí, oblastech informační společnosti, svobody, bezpečí, zdraví, vzdělávání, kultury a sociální politiky. 

Je pravidlem, že se zájemci musí před požádáním o dotaci spojit do sdružení, jež zahrnuje alespoň tři členy ze tří členských zemí EU. Dotace je následně přidělena těm nejlepším projektům, které uspějí v mezinárodním srovnání.

Kdo může dotace získat:

 • podniky všech velikostí
 • výzkumné organizace
 • subjekty veřejného sektoru

Dotace v těchto programech mohou čerpat i subjekty podnikající v Praze. 

Kolik lze získat:

 • 50 - 100 % způsobilých nákladů

Intenzita podpory se odlišuje podle pravidel konkrétních programů.

 

Srovnání mezinárodních programů a strukturálních fondů

Na rozdíl od strukturálních fondů, které spravuje Česko, jsou mezinárodní programy financovány přímo z rozpočtu EU a Evropská komise sama řeší jejich administraci. V členských státech se zpravidla nachází pouze kontaktní místo, které pomáhá s informováním o posledním vývoji a asistuje s metodickou podporou. 

 

 Mezinárodní programy

 Strukturální fondy (OPPIK, OPŽP)

 Cíl podpory

 Objemné projekty celoevropského  významu

 Lokálně významné projekty

 Zprostředkovatel dotace

 Evropská komise

 České úřady

 Typický žadatel

 Tým složený z vícero subjektů z různých zemí

 Jeden subjekt (firma, město,..)

 Místo hodnocení projektu

 Brusel

 ČR

 Administrativní náročnost  projektu

 Jednoduchý, zcela elektronicky

 Poměrně komplikovaný proces

 

Chcete-li být nezávazně informováni o poptávce zahraničních koordinátorů mezinárodních projektů po partnerech z České republiky, vyplňte, prosím, následující formulář.

Vybrané mezinárodní programy vhodné pro české podnikatele: 

 • Horizont 2020 – výzkum a vývoj
 • Eurostars – výzkum a vývoj malých a středných podniků
 • JTI (Joint Technology Initiatives) - výzkum
 • Central Europe 2020 - životní prostředí, konkurenceschopnost, doprava
 • COSME - podniky
 • LIFE+ - životní prostředí
 • Erasmus+ – vzdělávání
 • Kreativní Evropa - umění
 • Zdraví pro růst – zdraví
 • Práva a občanství – právo
 • Spravedlnost – právo

 

Rádi vám pomůžeme zapojit se do mezinárodních programů. Naši specialisté posoudí váš podnikatelský záměr, vytipují vhodný způsob vašeho zapojení do mezinárodních projektů a poskytnou vám kompletní informační podporu. Stejně tak vás následně provedou celým procesem podání žádosti.

Neváhejte nás kontaktovat pomocí emailu: enovation@enovation.cz nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 190 163