Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
OPŽP 2014 - 2020 pro podniky


Operační program životní prostředí (OPŽP) přináší i v novém dotačním období 2014 - 2020 příležitost získat poporu pro podniky, které se chtějí podílet na zvyšování kvality životního prostředí či snižování ekologické zátěže spojené s vlastní produkcí.

Tento operační program navazuje na svého stejnojmeného předchůdce z let 2007 - 2013, v rámci jednotlivých programů však dochází k dílčím změnám.


Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Tento výčet shrnuje dotační příležitosti pro podniky. Pokud vás zajímají programy, které se týkají veřejného sektoru, podívejte se zde.