Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Program rozvoj venkova


Přemýšlíte o vývoji nového produktu, postupu nebo technologie, která by vaši výrobu posunula dopředu? Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost nebo naopak snížit výrobní náklady? Na realizaci vašich nápadů a plánů teď můžete získat peníze z Programu rozvoje venkova:

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace je zaměřena na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a která umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

ikona_žárovka Termín podání žádosti:                    
ikona_penize Výše dotace:
10. 10. - 30. 10. 2017 35 tis. - 13,5 mil. Kč

Míra podpory:

Dotace je poskytována ve výši 40 %. Pro výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků ve výši 35 % (pro střední podniky – do 49 zaměstnanců) až 45 % (pro malé a mikropodniky – do 249 zaměstnanců).

Kdo může čerpat:

 • zemědělský podnikatel
 • výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
 • výrobce krmiv
 • výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Na co se dotace vztahuje:

 • pořízení strojů, nástrojů
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny a výrobků
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod
Bližší informace o programu.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím.

ikona_žárovka Termín podání žádosti:                   
ikona_penize Výše dotace:
10. 10. - 30. 10. 2017 40 tis. - 90 mil. Kč

 Míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši 40 %, navýšení o 10 % pro mladé zemědělce a ohrožené oblasti

Kdo může čerpat:

 • zemědělský podnikatel (jako fyzická či právnická osoba)
 • skupina zemědělců

Na co se dotace vztahuje:

 • stavby a technologie v živočišné výrobě, pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • peletárny
 • nákup speciálních mobilních strojů
 • nákup nemovitosti
Bližší informace o programu.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové zlepšené produkty, postupy nebo technologie.

ikona_žárovka Termín podání žádosti:                      
ikona_penize Výše dotace:
10. 10. - 30. 10. 2017  0,5 - 75 mil. Kč

Míra podpory:
 • Dotace je poskytována ve výši 50 %.
Kdo může čerpat:
 • výrobce potravin nebo surovin
 • výrobce krmiv
 • uskupení dvou subjektů - minimálně jeden z nich je výzkumnou institucí

Na co se dotace vztahuje:

 • provozní náklady - např. spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií
 • přímé investice - např. investice do výrobních technologií a postupů
Bližší informace o programu.

Chci konzultovat svůj projekt
Zadejte svůj kontakt a my se vám ozveme