Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Program Rozvoje venkova


Přemýšlíte o vývoji nového produktu, postupu nebo technologie, která by vaši zemědělskou výrobu posunula dopředu? Anebo uvažujete o rozšíření svého podnikání i do jiné oblasti, než je zemědělství? Máte nápady a plány? Využijte jeden z níže nabízených dotačních programů určených pro zemědělce zapsané v Evidenci zemědělských podnikatelů:

Investice do nezemědělských činností

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

 

Investice do nezemědělských činností

 

Program je určen zemědělcům, kteří chtějí rozšířit své podnikání i do jiné oblasti než zemědělství.

Míra podpory:

 • 25 - 45 %

Výše dotace:

Investice do nezemědělské činnosti
 • 200 tis. - 10 mil. Kč

Kdo může čerpat:

 • Zemědělské podniky všech velikostí
 • Fyzické i právnické osoby

Na co se dotace vztahuje:

 • Nákup nemovitosti (do 10 % výše dotace)
 • Nová výstavba či rekonstrukce provozovny
 • Pořízení strojů a technologií
 • Nákup hardware i software
 • Pořízení základního nábytku a vybavení

 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Cílem dotačního programu je podpořit využití vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, a to z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.

Míra podpory:

 • až 80 %Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Výše dotace:

 • 200 tis. - 50 mil. Kč

Kdo může čerpat:

 • Zemědělský podnikatel (jako fyzická či právnická osoba).

Na co se dotace vztahuje:

 • Výstavba či modernizace bioplynové stanice (60 – 80 % dle velikosti podniku).
 • Výstavba či modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (25 – 45 % dle velikosti podniku).

 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

Dotační program Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě je určen pro uskupení podnikajícího zemědělce a výzkumné instituce, kteří zavádějí do praxe inovativní produkty, postupy nebo technologie.

Míra podpory:

 • 50 %

Výše dotace:Podpora vývoje nových produktů nebo postupů

 • 1 - 100 mil. Kč

Kdo může čerpat:

 • Uskupení zemědělského podnikatele a výzkumné instituce.
 • Zemědělec samostatně s dostatečnou výrobní i personální kapacitou.
 • Podnik vlastněný výhradně zemědělskými prvovýrobci.

Na co se dotace vztahuje:

 • Nákup nemovitosti (do 10 % výše dotace).
 • Investice související s výrobou inovativních produktů či postupů.
 • Provozní náklady spolupráce zemědělce a výzkumné instituce (mzdy pro zaměstnance, spotřební materiál, zkoušky apod.).


Máte o dotaci zájem? Kontaktujte nás na info@enovation.cz nebo volejte zdarma 800 190 163