Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Regionální dotační centrum Chomutov


 

Regionální dotační centrum enovation přináší do Ústeckého kraje know how o efektivním čerpání EU dotací pro podnikatele. Poradíme vám, jak zažádat o EU dotaci v nejvhodnějším programu i jak projekt po získání dotace bezchybně řídit. S našimi specialisty získáte dotaci na rozvoj vašeho podnikání.

Více o Regionálním dotačním centru enovation ve Chomutově >


Dotační možnosti pro podniky 2014+ (seminář)

První výzvy v novém dotačním období 2014 - 2020 jsou již za dveřmi. Vzhledem k vysokému zájmu ze strany žadatelů se podnikům vyplatí na první výzvy dopředu připravit. 

 

Co jste se dozvěděli

  • Oblasti podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Odborník Jiří Kvíz představil, jaká je konkrétní podoba jednotlivých starých známých dotačních programů Potenciál, Inovace, Nemovitosti, Ekoenergie, ICT a strategické služby, Marketing a také zazněly novinky jako např. program na podporu výzkumu a vývoje Aplikace.

Více o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost >>

  • Dotační programy TA ČR

Žadatelem o tuto podporu se mohou stát, jak podniky, tak i výzkumné organizace, které plánují investovat do nové technologie. O jaké programy jde, a jaké jsou jejich podmínky popsal Daniel Žáček.

Více o programech TA ČR >>

  • Operační program Životní prostředí

Nový Operační program bude hojně zaměřen na podporu pro podniky, které se chtějí podílet na zvyšování kvality životního prostředí či snižování ekologické zátěže spojené s vlastní produkcí. Na semináři si své našli nejenom podniky působící v průmyslu chemickém, potravinářském, odpadovém, ale i řadě dalších odvětví... Vše prozradila specialistka Petra Crlíková.

Více o OP Životní prostředí >>

  • Mezinárodní programy

Mezinárodní programy jsou atraktivní možností, jak získat až 75% podporu vašeho projektu zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace. Jak využit možnost financování z Mezinárodních programů nám přiblížila Alexandra Krejzová.

Více o Mezinárodních programech >>

 

Kdo vám poradil

 Michal Pácal

Ing. Michal Pácal
enovation s.r.o., Senior Project manager
vedoucí pobočky Regionálního dotačního centra enovation v Chomutově


V rámci své činnosti ve společnosti enovation s.r.o. se specializuje na dotační programy Nemovitosti, Školicí střediska a ICT a sdílené služby spadající pod OPPIK. Magisterské studium absolvoval na ČZU v Praze, první odbornou praxi získal při studiu v rámci programu Erasmus/Sokrates v holandském Wageningenu. Ing. Pácal absolvoval kurz projektového řízení a byl mu udělen mezinárodní certifikát Prince2 Foundation.

dan


Bc. Daniel Žáček
enovation s.r.o., Project Manager


Zabývá se zejména dotačními programy pro podnikatele, výzkum a vývoj a subjekty veřejné správy. Má zkušenosti s přípravou a realizací desítek projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je odborným hodnotitelem pro projekty výzkumu a vývoje v rámci programů ALFA, OMEGA, GAMA A EPSILON Technologické agentury ČR. 

 

Petra Crlíková

Ing. Petra Crlíková
enovation s.r.o., Project Manager


Dlouhodobě se zabývá administrací projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Čtyři roky pracovala na Státním fondu životního prostředí, kde získala cenné vědomosti a informace týkající se kompletní administrace projektů ve všech jeho vývojových stupních.
Ve firmě enovation se plně věnuje této problematice a zákazníkům pomáhá hledat vhodnou dotaci pro jejich investiční záměry.

 Alexandra Krejzová

Ing. Alexandra Krejzová
enovation s.r.o., Project Manager


Ing. Krejzová má četné české i zahraniční zkušenosti s tématikou evropských dotací a přípravou žádostí do programů na podporu mezinárodních projektů, mezi které patří například Sedmý rámcový program (nyní HORIZON 2020), Eurostars nebo CIP (nyní COSME). V rámci svého působení ve společnosti enovation se Krejzová věnuje právě zapojení firem do mezinárodních výzkumných a vývojových projektů.

 

Regionální dotační centrum_logo

Seminář se konal při příležitosti oficiálního otevření 

Regionálního dotačního centra enovation v Chomutově

 

 

Zjistěte, jaké jsou dotační příležitosti pro Ústecký kraj. Představte svůj projektový záměr našim specialistům.
Volejte zdarma na 800 190 163

Kontaktní formulář