Potenciál

Program Potenciál podpoří investice do kvalitního podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu. V rámci čtvrté výzvy si žadatelé rozdělí 1,5 mld. Kč. Projekty by měly stimulovat aktivity prohlubující spolupráci firem s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

 • Podniky malé a střední velikosti, které již realizují, případně uvažují o svém vlastním průmyslovém výzkumu, a za tímto účelem potřebují vybavit odborné pracoviště.
 • Projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy.

Kolik lze získat

 • 50 % dotace uznatelných nákladů

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 2 - 50 mil. Kč.

Na co se dotace vztahuje

 • na potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií, hardwaru či sítí
 • na nákup pozemků a budov, novostavby i rekonstrukce, na služby projektantů
 • na pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví a povinnou publicitu

Základní podmínky

Při rozhodování o přidělení dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu vyžaduje, aby existoval reálný předpoklad, že výstupy budoucího výzkumu budou využity ve výrobě.

Typický projekt

 • kompletní výzkumná centra
 • centra pro sestrojení, přípravy a zkoušky prototypů v rámci průmyslového výzkumu
 • výzkumné dílny
 • laboratoře
 • vybavení CAD, CAM, simulace + hardware v rámci průmyslového výzkumu

Hodnoticí kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • Maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • Minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů
 • Průměrné hodnocení námi zpracovaných projektů - 88 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • Vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • Technická proveditelnost záměru
 • Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu
 • Vysoký stupeň inovace vyvíjených produktů
 • VaV spolupráce s dalšími subjekty
   

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 11/2017

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: