Aplikace s Irasme

Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů. Program Aplikace s celkovým rozpočtem blížícím se k částce 8,5 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

IraSME představuje nástroj, který umožňuje žádat o dotaci českým podnikům v účinné spolupráci se zahraničními subjekty z Belgie, Německa, Rakouska, Ruska a francouzského regionu Hauts-de-France. Zatímco výdaje českého žadatele jsou hrazeny z programu Aplikace, výdaje mezinárodních partnerů jsou hrazeny z  národních ekvivalentů českého programu Aplikace v zemi žadatele. Nástroj IraSME umožňuje simultánní podání žádosti o dotaci českému subjektu z českých Aplikací a zahraničnímu subjektu z obdobného dotačního titulu v jeho zemi. Kromě toho, že žadatelé v mezinárodním konsorciu podají žádost na své národní úrovni, musí navíc vypracovat i společnou žádost, kterou podají na mezinárodní úrovni do sítě IraSME.

Alokace pro třetí výzvu je 4,5 mld. Kč.

Podpořeny budou pouze projekty zapojené do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSme. Do 29. března musí zájemce o dotaci v tomto programu podat žádost v rámci sítě Irasme a následně dokonce dubna dotační žádost v programu Aplikace.

Kdo může dotace získat

Dotace v této výzvě jsou určeny pro:

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • výzva je určena pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Belgie, Německo, Rakousko, Česká republika, Rusko, Francie (Hauts-de-France)

Kolik lze získat

Program podporuje projekty částkou v rozmezí 1 - 100 mil. Kč. Výše dotace se odlišuje podle typu výzkumu a velikosti podniku. Maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %.

Pro projekty průmyslového výzkumu platí podpora:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 %/ 80 %*
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 %/ 75 %*
 • výzkumná organizace - 75 %

Pro projekty experimentálního vývoje platí podpora:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 %/ 60 %*
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % / 50 %*  způsobilých výdajů
 • výzkumná organizace - 75 %

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a podpůrných asistentů (nelze zahrnout administrativní pracovníky)
 • nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů
 • cestovné
 • poradenské a rovnocenné služby
 • dodatečné režijní a provozní náklady - materiály, dodávky a podobné výrobky

 

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V současné chvíli není možné podávat dotační žádosti. Rádi vám pomůžeme s přípravou dotačního projektu.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: