Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

V rámci tohoto nového operačního programu je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard Kč.

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá v listopadu vydat avíza výzev, ze kterých vyplynou důležité podmínky a termíny. Na začátku 2022, kdy by se měly programy spustit.

Buďte první, kdo se dozví o otevření výzev

Věnujte se svému podnikání a sledování dotačního dění v České republice nechte na nás.

Chci aktuální informace

 

Klíčové zaměření OP TAK

Klíčové zaměření OPTAK

Jaké dotační programy na vás čekají?

Přesné názvy a podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zatím ve fázi příprav, peníze ale budou směřovat do těchto oblastí:

 • podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj průmyslu 4.0 
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě
 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu

 

Míra dotace v OP TAK

Očekává se zachování vyšší míry podpory pro méně rozvinuté a přechodové regiony a k zavedení dalších dvou speciálních kategorií se specifickými mírami spolufinancování: 

 • méně rozvinuté regiony – 85 % (Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad, Střední Morava)
 • přechodové regiony – 70 % (v období 2014–2020 se jednalo o méně rozvinuté regiony - Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy)
 • přechodové regiony – 60 %
 • více rozvinuté regiony – 50 % (v období 2014–2020 se jednalo o přechodové regiony)
 • více rozvinuté regiony – 40 % (hl. m. Praha)

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), příp. jejich kombinaci.

Velké podniky v OP TAK?

Přes původní dohady mají i velké podniky šanci získat finanční podporu z tohoto operačního programu. Musí však splňovat některé podmíky:

 • Velké podniky lze podpořit v oblasti energetických úspor a OZE, infrastruktury, dále v případě produktivních investic u výzkumu a inovací za podmínky spolupráce s MSP nebo mid-caps. (Produktivní investice jsou chápány jako investice do fixního kapitálu nebo nehmotného majetku podniků ve smyslu produkce zboží a služeb, čímž přispívají k tvorbě hrubého kapitálu a zaměstnanosti).
 • Podpora small mid-capsmid-caps je dále umožněna prostřednictvím finančních nástrojů.

Jste velký podnik a zajímají vás dotace? 

Mimo OP TAK je pro vás připravena řada jiných atraktivních programů:

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.