Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

V rámci tohoto nového operačního programu je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard Kč.

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů. První výzvy – tedy možnost reálně žádat o dotace z OP TAK - by měly být vyhlášeny v 2. polovině roku 2021.

Buďte první, kdo se dozví o otevření výzev

Věnujte se svému podnikání a sledování dotačního dění v České republice nechte na nás.

Chci aktuální informace

eNovativní TIP

Nenechte si ujít online konferenci Eurofondy 2021+. Zazní zde zásadní informace o všech nových dotačních programech,  a to přímo z úst tvůrců programů, dotačních expertů a poslechnete si také přímé zkušenosti zástupců firem. 

To mě zajímá

 

Klíčové zaměření OP TAK

Klíčové zaměření OPTAK

Jaké dotační programy na vás čekají?

Přesné názvy a podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zatím ve fázi příprav, peníze ale budou směřovat do těchto oblastí:

 • podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj průmyslu 4.0 
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě
 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu

 

Míra dotace v OP TAK

Infografika - Míra dotace OPTAK

(předběžné informace)

Velké podniky v OP TAK?

Přes původní dohady mají i velké podniky šanci získat finanční podporu z tohoto operačního programu. Jejich projekty však musí směřovat do inovací, výzkumu, vývoje či cirkulární ekonomiky. Musí také spolupracovat s malými nebo středními podniky.

Jste velký podnik a zajímají vás dotace? 

Mimo OP TAK je pro vás připravena řada jiných atraktivních programů:

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.