Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

V rámci tohoto nového operačního programu je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard Kč.

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá v listopadu vydat avíza výzev, ze kterých vyplynou důležité podmínky a termíny. Na začátku 2022, kdy by se měly programy spustit.

Buďte první, kdo se dozví o otevření výzev

Věnujte se svému podnikání a sledování dotačního dění v České republice nechte na nás.

Chci aktuální informace

eNovativní TIP

Jak můžete získat dotace na přeměnu starých brownfieldů na moderní podnikové prostory nebo na výměnu oken, rekonstrukci střechy, zateplení fasády? Zúčastněte se našeho bezplatného webináře, kde vám představíme, jaké jsou cesty ke snížení nákladů a jaké dokumenty budete k případné žádosti o dotaci potřebovat. Registrujte se ZDE.

 

Klíčové zaměření OP TAK

Klíčové zaměření OPTAK

Jaké dotační programy na vás čekají?

Přesné názvy a podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zatím ve fázi příprav, peníze ale budou směřovat do těchto oblastí:

 • podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj průmyslu 4.0 
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě
 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu

 

Míra dotace v OP TAK

Očekává se zachování vyšší míry podpory pro méně rozvinuté a přechodové regiony a k zavedení dalších dvou speciálních kategorií se specifickými mírami spolufinancování: 

 • méně rozvinuté regiony – 85 % (Moravskoslezsko, Severovýchod, Severozápad, Střední Morava)
 • přechodové regiony – 70 % (v období 2014–2020 se jednalo o méně rozvinuté regiony - Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy)
 • přechodové regiony – 60 %
 • více rozvinuté regiony – 50 % (v období 2014–2020 se jednalo o přechodové regiony)
 • více rozvinuté regiony – 40 % (hl. m. Praha)

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), příp. jejich kombinaci.

Velké podniky v OP TAK?

Přes původní dohady mají i velké podniky šanci získat finanční podporu z tohoto operačního programu. Musí však splňovat některé podmíky:

 • Velké podniky lze podpořit v oblasti energetických úspor a OZE, infrastruktury, dále v případě produktivních investic u výzkumu a inovací za podmínky spolupráce s MSP nebo mid-caps. (Produktivní investice jsou chápány jako investice do fixního kapitálu nebo nehmotného majetku podniků ve smyslu produkce zboží a služeb, čímž přispívají k tvorbě hrubého kapitálu a zaměstnanosti).
 • Podpora small mid-capsmid-caps je dále umožněna prostřednictvím finančních nástrojů.

Jste velký podnik a zajímají vás dotace? 

Mimo OP TAK je pro vás připravena řada jiných atraktivních programů:

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.