Nemovitosti

Program Nemovitosti je zajímavý především pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov. Dodace získané v tomto programu slouží výhradně k rekonstrukci objektů a brownfields. Program, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), pracuje s rozpočtem necelé 4 mld. korun.

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky působící v oblastech zpracovatelského průmyslu a zpracování odpadů.

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 50 mil. Kč. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy
 • zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost
 • příprava území (terénní úpravy, demolice,…)
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a komunikace
 • hardware a sítě, technické zařízení budov

Podporované aktivity

 • rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt
 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely

V tomto programu není možné získat dotaci na novostavbu na zelené louce.

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotacestáří rekonstruovaného objektu

 • stáří rekonstruovaného objektu
 • ekonomický přínos investice pro podnik
 • velikost plochy objektu (minimum 500 m2, nejvyšší bonifikace u objektů nad 1500 m2)
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu zcela v souladu
 • s ÚRS/RTS/Callida

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Dle oficiálního harmonogramu bude příjem žádostí probíhat v roce 2017 pouze v rámci ITI Hradec-Pardubice, Olomouc a Ostrava.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: