Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Domluvte si konzultaci

Posouzení velikosti podniku - základní informace

Pokud se chystáte podat projekt, který je určen drobným, malým a středním podnikům (MSP), musíte v rámci jeho přípravy posoudit, zda jako žadatel tuto podmínku splňujete. Základními kritérii jsou:

 • počet zaměstnanců,
 • velikost ročního obratu,
 • a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). 

Kromě nich budou ale úředníci prověřovat také:

 • propojené osoby a vaše rodinné vazby,
 • vlastnické podíly,
 • společné jednání (např. vlastníků bez příbuzenského vztahu, případně vlastníka a jednatele apod.),
 • sídla podniků (tj. kdo je vlastníkem daného pozemku),
 • exogenní změny ve vlastnické struktuře,
 • či dohody o výkonu akcionářských práv aj.

Jinými slovy je to poměrně komplikovaný proces a v případě, že status podniku neurčíte správně, může dojít ke krácení nebo dokonce úplnému odebrání dotace.

Posouzení podniku v obtížích - základní informace

Evropské dotace také nesmí (z nařízení Komise EU) podporovat tzv. podniky v obtížích, pro jejichž určení stanovila EU tvrdá kritéria. Ani ta ale není snadné interpretovat - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval informace a doporučení vycházející z platných předpisů a jejich polo-formálních či neformálních výkladů Komise, nemají ale právní závaznost.

Zjišťuje se např.:

 • rizikovost financování,
 • poměr kumulovaných ztrát a vlastního kapitálu,
 • a další.

Pokud je navíc podnik součástí větší skupiny, posuzovány budou všechny její podniky, a to bývá nejčastějším kamenem úrazu.

Jak vám pomůžeme

 1. Projdeme vaši vlastnickou strukturu z hlediska:
  • propojenosti fyzických a právnických osob,
  • společného jednání podniků či osob bez přímé vazby,
  • endogenních i exogenních změn (fúze, akvizice, štěpení aj.),
  • počtu zaměstnaců dle definice,
  • obratu a aktiv.
 2. Využijeme přístupu do databází a plikací jako je Arachne a Cribis, kde získáme a zpracujeme relevantní data.
 3. Pomůžeme vám vyplnit Prohlášení k žádosti o dotaci a další dokumenty, které vyžaduje poskytovatel dotace.

Proč spolupracovat s námi

Jsme jediným kvalifikovaným dodavatelem na českém trhu. Díky našemu spojení s advokátní kanceláří elegal a stovkám projektů, které naši odborníci posoudili v rámci zakázky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu přesně víme, kde a jak hledat a na co si dát pozor.

Do konce roku 2023 jsme zkontrolovali 250 projektů, z nichž 6 % kontrolou neprošlo.

Využijte našich služeb a vyvarujte se zbytečnému krácení či dokonce vracení dotace.

Domluvte si konzultaci

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.