Aplikace

Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů. V rámci tohoto programu lze získat poslední vysokou dotaci také na vývoj nových softwarových systémů a aplikací. Program Aplikace s celkovým rozpočtem blížícím se k částce 8,5 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

Alokace pro IV. výzvu je 1,6 mld. korun.

Kdo může dotace získat

Dotace v tomto programu jsou určeny pro podniky všech velikostí (samostatně či v konsorciu) a státem definované organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Kolik lze získat

Program podporuje projekty částkou v rozmezí 1 - 50 mil. Kč. Výše dotace se odlišuje podle typu činnosti a velikosti podniku.

Pro projekty průmyslového výzkumu platí podpora:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 %
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 %
 • velký podnik (250 zaměstnanců a více) - 50 % 

Pro projekty experimentálního vývoje platí podpora:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 %
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 %
 • velký podnik (250 zaměstnanců a více) - 25 %

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a podpůrného personálu
 • náklady na materiál
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů
 • odpisy využívaného vybavení (dlouhodobého majetku)
 • dodatečné režijní náklady (max. 15 % z celkových osobních nákladů)

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů
 • průměrné hodnocení námi zpracovaných projektů - 86 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • míra inovativnosti projektu
 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • kvalita přípravy projektu, klíčové milníky a výstupy, technická proveditelnost
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 11/2017

Čas se krátí, proto nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám s přípravou dotační žádosti pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: