Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.

 • dotace získané v rámci programu Úspory energie slouží ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity.
 • podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy.
 • alokace pro výzvu je stanovena ve výši 2 mld. Kč (pro velké podniky 400 mil. Kč).


Kdo může dotace získat

Malé, střední i velké podniky působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další

 

Zároveň musí být podnik podporovanou právní formou:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
 • nadace, nadační fond, spolek
 • veřejná obchodní společnost
 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • komanditní společnost
 • družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • výrobní družstvo
 • zemědělský podnikatel
 • státní podnik
 • národní podnik
 • evropská společnost
 • evropská družstevní společnost
 • zahraniční fyzická osoba
 • odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby)

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

 • podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil - 100 mil. Kč
 • potace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle velikosti příjemce dotace
 • podpora je poskytována ex-post

Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 80 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů


Na co se dotace vztahuje 

Dotace se vztahuje na instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku

  

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: