Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Administrace projektu

Schválení dotačního projektu je polovina úspěchu. Pro reálné získání dotace je důležitá především jeho bezchybná realizace.

Přenechejte zpracování administrativních úkonů profesionálům s mnohaletými zkušenostmi. Díky naší službě AfterCare můžete ušetřit čas vašich zaměstnanců. Zvýšíte efektivitu, snížíte náklady a především minimalizujete riziko chyb a nepřesností v předkládaných dokumentech.

Nemusíte se obávat krácení dotace na základě chyb a za porušení náročných administrativních povinností.

Služba AfterCare vám sníží náklady a minimalizuje rizika

AfterCare zahrnuje veškeré administrativní úkony potřebné při procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizace a udržitelnosti vašeho projektu.

1) Vstupní ověření stavu projektu a analýza podmínek daného programu

Zjistíme aktuální stav vašeho projektu a seznámíme vás se všemi dotačními povinnostmi pro správnou realizaci projektu a následně i čerpání dotace.  

 • Zanalyzujeme vaši žádost o dotaci, váš podnikatelský záměr či studii proveditelnosti.
 • Zanalyzujeme podmínky a ostatní povinnosti příjemce dotace, které jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, a zajistíme vám jejich výklad.
 • Poskytneme vám instrukce nezbytné k nastavení procesů pro efektivní spolupráci a korektní realizaci a udržitelnost projektu.

2) Žádost o platbu dotace

Podle vašich podkladů připravíme kompletní žádost o platbu, na základě které vám bude vyplacena dotace:

 • Určíme a ověříme výše způsobilých výdajů.
 • Zařadíme výdaje do rozpočtových položek.
 • Zpracujeme jednotlivé typy účetních dokladů.
 • Zpracujeme jednotlivé typy úhrad.
 • Zkontrolujeme, zpracujeme a označíme přílohy žádosti o platbu.
 • Zajistíme zpracování žádosti o platbu v elektronickém systému.

3) Zprávy z realizace a udržitelnosti projektu

Zpracujeme zprávy o vašem projektu a jeho průběhu:

 • Zpracujeme a podáme zprávy v elektronickém systému,
 • budeme za vás hlídat včasné podání zpráv.

4) Žádost o dílčí změny projektu nebo podmínek

Připravíme vám žádost ve vazbě na předepsané metodiky a procesy.

 • Zpracujeme žádosti o změny ve věcné náplni projektu na základě dodaného odůvodnění.
 • Změny rozpočtu.
 • Změny harmonogramu.
 • Změny místa realizace projektu.

Výhody naší služby AfterCare 

UŠETŘÍTE ČAS – Především ten váš a vašeho týmu, který se projektu zúčastní.

SNÍŽÍTE RIZIKA – Předejdete chybám a typickým nepřesnostem v odevzdávaných dokumentech.

ZLEPŠÍTE ADMINISTRATIVU – O efektivitu administrativních úkonů se postará náš tým odborníků. Vám se sníží náklady na zaměstnance a složitou administraci.

Co bude následovat?

Administrací projektu celý dotační běh zdaleka nekončí. Následovat bude čerpání dotací a je třeba se připravit také na kontroly, které mají za úkol hlídat dodržování stanovených podmínek čerpání dotací. Asistence při kontrolách a metodická pomoc při nápravných opatřeních vzešlých z kontroly je další aktivitou, kterou vám v rámci dotační služby nabídneme a se kterou vám rádi pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.