Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Administrace projektu

Schválení dotačního projektu je polovina úspěchu. Pro reálné získání dotace je důležitá především jeho bezchybná realizace.

Přenechejte zpracování administrativních úkonů profesionálům s mnohaletými zkušenostmi. Díky naší službě AfterCare můžete ušetřit čas vašich zaměstnanců. Zvýšíte efektivitu, snížíte náklady a především minimalizujete riziko chyb a nepřesností v předkládaných dokumentech.

Nemusíte se obávat krácení dotace na základě chyb a za porušení náročných administrativních povinností.

Služba AfterCare vám sníží náklady a minimalizuje rizika

AfterCare zahrnuje veškeré administrativní úkony potřebné při procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizace a udržitelnosti vašeho projektu.

1) Vstupní ověření stavu projektu a analýza podmínek daného programu

Zjistíme aktuální stav vašeho projektu a seznámíme vás se všemi dotačními povinnostmi pro správnou realizaci projektu a následně i čerpání dotace.  

 • Zanalyzujeme vaši žádost o dotaci, váš podnikatelský záměr či studii proveditelnosti.
 • Zanalyzujeme podmínky a ostatní povinnosti příjemce dotace, které jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, a zajistíme vám jejich výklad.
 • Poskytneme vám instrukce nezbytné k nastavení procesů pro efektivní spolupráci a korektní realizaci a udržitelnost projektu.

2) Žádost o platbu dotace

Podle vašich podkladů připravíme kompletní žádost o platbu, na základě které vám bude vyplacena dotace:

 • Určíme a ověříme výše způsobilých výdajů.
 • Zařadíme výdaje do rozpočtových položek.
 • Zpracujeme jednotlivé typy účetních dokladů.
 • Zpracujeme jednotlivé typy úhrad.
 • Zkontrolujeme, zpracujeme a označíme přílohy žádosti o platbu.
 • Zajistíme zpracování žádosti o platbu v elektronickém systému.

3) Zprávy z realizace a udržitelnosti projektu

Zpracujeme zprávy o vašem projektu a jeho průběhu:

 • Zpracujeme a podáme zprávy v elektronickém systému,
 • budeme za vás hlídat včasné podání zpráv.

4) Žádost o dílčí změny projektu nebo podmínek

Připravíme vám žádost ve vazbě na předepsané metodiky a procesy.

 • Zpracujeme žádosti o změny ve věcné náplni projektu na základě dodaného odůvodnění.
 • Změny rozpočtu.
 • Změny harmonogramu.
 • Změny místa realizace projektu.

Výhody naší služby AfterCare 

UŠETŘÍTE ČAS – Především ten váš a vašeho týmu, který se projektu zúčastní.

SNÍŽÍTE RIZIKA – Předejdete chybám a typickým nepřesnostem v odevzdávaných dokumentech.

ZLEPŠÍTE ADMINISTRATIVU – O efektivitu administrativních úkonů se postará náš tým odborníků. Vám se sníží náklady na zaměstnance a složitou administraci.

Co bude následovat?

Administrací projektu celý dotační běh zdaleka nekončí. Následovat bude čerpání dotací a je třeba se připravit také na kontroly, které mají za úkol hlídat dodržování stanovených podmínek čerpání dotací. Asistence při kontrolách a metodická pomoc při nápravných opatřeních vzešlých z kontroly je další aktivitou, kterou vám v rámci dotační služby nabídneme a se kterou vám rádi pomůžeme.

Reference od spokojených klientů

Ing. Hynek Adamec, ředitel společnosti Saul informační systémy s.r.o.:

„Jsem rád, že jsem mohl s Vámi i Vašimi kolegy ze společnosti spolupracovat. Teď, zpětně, mohu jednoznačně říci, že to byla dobrá volba. Přijměte prosím rovněž mé díky za celé období naší spolupráce. Pokud budeme někdy zvažovat případný další dotační projekt, s důvěrou se na Vás obrátíme.

Ing. Andrea Vajcová, Treasury - Head Office & Financial Manager společnosti AUFEER DESIGN, s.r.o.:

„V souvislosti s realizací našeho projektu bych Vám chtěla poděkovat za výborně odvedenou práci při administraci projektu, zajištění výběrových řízení i asistenci při kontrolách.“

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.