Dotace 2020 – podporu nyní potřebujete víc, než kdy dříve

Chci na bezplatný webinář

Žádost o dotaci

S otázkou, jak napsat žádost o dotaci, si již nemusíte lámat hlavu. Pokud jsme společně zvládli dotační audit, můžeme přejít ke zpracování žádosti o dotaci.

V rámci zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné i formální náležitosti. Vypracujeme za vás perfektní studii proveditelnosti. Studie maximalizuje šanci na získání dostatečného počtu bodů, které budete potřebovat pro získání dotace.

Celou žádost o dotaci pak přepíšeme do odborného jazyka v dotační terminologii. Naším cílem je podpořit váš růst a rozvoj v konkurenčním prostředí

V rámci zpracování žádosti o dotace pro vás zařídíme:

Zaregistrujeme žádost o dotaci

Vyřídíme kompletní registraci vaší žádosti o dotaci v informačním systému pro administraci dotačních projektů MS2014+.

Vytvoříme harmonogram a rozpočet

Vypracujeme harmonogram realizace dotačního projektu. Dále vám představíme detailní rozpočet projektu rozdělený do specializovaných kapitol, jako jsou dotace na technologie, dotace na stavební práce, dotace na mzdové náklady a jiné.

Definujeme ukazatele úspěšného projektu

Připravíme realistické nastavení indikátorů. Mezi ně se řadí například počet technologií, počet zaměstnanců, počet inovovaných produktů vašeho dotačního projektu a jiné.

Provedeme studii proveditelnosti

Zpracujeme vám kompletní studii proveditelnosti neboli základ vaší žádosti o dotaci. Tato studie má mnoho odborných kapitol a podkapitol. Její zpracování vyžaduje dokonalou znalost dotační problematiky, benchmarku kvality projektu, letité zkušenosti v oblasti různorodých projektů či schopnosti projektového managementu. Dílčí kapitoly obsahují např.:

  • představení společnosti,
  • finanční analýzu,
  • marketingovou analýzu,
  • technické zhodnocení projektu,
  • obhájení vazby jednotlivých atributů projektu na klíčová binární i bodová kritéria,
  • a mnoho dalších odborných údajů.

Studie proveditelnosti je základem dobrého ohodnocení vašeho projektu.

Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci

Zajistíme vám pečlivé shromáždění všech povinných příloh pro žádosti o dotaci. Zkontrolujeme veškeré potřebné náležitosti jako:

  • projektovou dokumentaci,
  • položkový rozpočet,
  • majetkovou strukturu vaší společnosti,
  • výpis z katastru nemovitostí a jiné.

Navrhneme vám doporučení, prodiskutujeme s vámi připomínky dílčích změn a vše následně zavedeme do IS MS2014+.

Zapracujeme připomínky

Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.

Co bude následovat?

Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu – administrace projektu. Náš tým AfterCare je připraven provést vás celým procesem, zašítí veškerou administrativu a vytvoří zadávací dokumentace. Budete mít projekt stále pod kontrolou, ale nebude představovat pro vás a vaše zaměstnance administrativní ani časovou zátěž.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.