Žádost o dotaci

S otázkou, jak napsat žádost o dotaci, si již nemusíte lámat hlavu. Pokud jsme společně zvládli dotační audit, můžeme přejít ke zpracování žádosti o dotaci.

V rámci zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné i formální náležitosti. Vypracujeme za vás perfektní studii proveditelnosti. Studie maximalizuje šanci na získání dostatečného počtu bodů, které budete potřebovat pro získání dotace.

Celou žádost o dotaci pak přepíšeme do odborného jazyka v dotační terminologii. Naším cílem je podpořit váš růst a rozvoj v konkurenčním prostředí

V rámci zpracování žádosti o dotace pro vás zařídíme:

Zaregistrujeme žádost o dotaci

Vyřídíme kompletní registraci vaší žádosti o dotaci v příslušném informačním systému pro administraci dotačních projektů.

Vytvoříme harmonogram a rozpočet

Vypracujeme harmonogram realizace dotačního projektu. Dále vám představíme detailní rozpočet projektu rozdělený do specializovaných kapitol, jako jsou dotace na technologie, dotace na stavební práce, dotace na mzdové náklady a jiné.

Definujeme ukazatele úspěšného projektu

Připravíme realistické nastavení indikátorů. Mezi ně se řadí například počet technologií, počet zaměstnanců, počet inovovaných produktů vašeho dotačního projektu a jiné.

Provedeme studii proveditelnosti

Zpracujeme vám kompletní studii proveditelnosti neboli základ vaší žádosti o dotaci. Tato studie má mnoho odborných kapitol a podkapitol. Její zpracování vyžaduje dokonalou znalost dotační problematiky, benchmarku kvality projektu, letité zkušenosti v oblasti různorodých projektů či schopnosti projektového managementu.

Studie proveditelnosti je základem dobrého ohodnocení vašeho projektu.

Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci

Zajistíme vám pečlivé shromáždění všech povinných příloh pro žádosti o dotaci. Zkontrolujeme veškeré potřebné náležitosti jako:

  • projektovou dokumentaci,
  • položkový rozpočet,
  • majetkovou strukturu vaší společnosti,
  • výpis z katastru nemovitostí a jiné.

Navrhneme vám doporučení, prodiskutujeme s vámi připomínky dílčích změn a vše následně zavedeme do IS MS2014+.

Zapracujeme připomínky

Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.

Co bude následovat?

Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu – administrace projektu. Náš tým AfterCare je připraven provést vás celým procesem, zašítí veškerou administrativu a vytvoří zadávací dokumentace. Budete mít projekt stále pod kontrolou, ale nebude představovat pro vás a vaše zaměstnance administrativní ani časovou zátěž.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Reference od spokojených klientů

Ing. Hynek Adamec, ředitel společnosti Saul informační systémy s.r.o.:

„Jsem rád, že jsem mohl s Vámi i Vašimi kolegy ze společnosti spolupracovat. Teď, zpětně, mohu jednoznačně říci, že to byla dobrá volba. Přijměte prosím rovněž mé díky za celé období naší spolupráce. Pokud budeme někdy zvažovat případný další dotační projekt, s důvěrou se na Vás obrátíme.

Ing. Andrea Vajcová, Treasury - Head Office & Financial Manager společnosti AUFEER DESIGN, s.r.o.:

„V souvislosti s realizací našeho projektu bych Vám chtěla poděkovat za výborně odvedenou práci při administraci projektu, zajištění výběrových řízení i asistenci při kontrolách.“

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.